suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mustasaaren kunta

Kotipalvelu

  • Palvelu
  • Mustasaari
  • Julkinen palvelu

Kotipalvelut auttavat ikääntyneitä selviytymään päivittäisistä toimistaan toimintakyvyn heikentyessä. Kotipalveluun sisältyy myös tukipalveluja kuten ateriapalveluja, vaatehuoltopalveluja, kylvetys- ja saunapalveluja, turvapuhelin, kuljetuspalveluja ja palveluja, jotka edistävät sosiaalista yhdessäoloa.

Mustasaari on jaettu kuuteen kotipalvelualueeseen. Joka alueella on kotipalvelutoimisto henkilökuntineen ja kotipalvelunohjaaja, jotka antavat kotipalveluja alueen asukkaille.

Kotihoitoapua annetaan päivittäin klo 7–22.

Yöpartio tekee klo 21–7 suunnitellut kotikäynnit ja vastaanottaa turvapuhelinten hälytykset.

Toimi näin

Alueet:

Raippaluoto–Björköby puh. 06 327 7984

Pohjois-Mustasaari puh. 06 327 7846

Koivulahti puh. 06 327 7978

Sepänkylä–Böle puh. 06 327 7292

Etelä- ja Itä-Mustasaari puh. 06 320 1194

Sulva puh. 06 344 0588

Kenelle ja millä ehdoin

Kotipalveluja myönnettäessä tehdään aina selvitys asiakkaan kokonaistilanteesta ja palveluntarpeesta. Palveluntarpeen selvitys aloitetaan viimeistään seitsemän päivän kuluessa asiakkaan yhteydenotosta. Kiireellisessä tilanteessa palveluntarve arvioidaan viipymättä.

Palveluntarpeen selvitys tehdään kotikäyntinä. Kotipalvelunohjaaja vierailee asiakkaan luona ja keskustelee ja arvioi tilannetta ja tarpeita yhdessä asiakkaan ja tämän omaisten kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi kotisairaanhoidon, kuntoutuksen, sosiaalityön, geriatrian ja ravitsemusalan asiantuntijoiden kanssa. Käynnin aikana asiakkaan tilanteesta keskustellaan ja tilannetta selvitetään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Arvioinnin tavoitteena on määritellä seuraavat alueet:

  • Fyysinen toimintakyky ja terveys
  • Muistitoiminnot
  • Sosiaalinen tilanne ja psyykkinen terveys
  • Tukiverkko ja omaisten osallisuus hoivaan
  • Koti- ja lähiympäristö, palvelujen saatavuus
  • Erilaiset riskitekijät

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMustasaaren kunta
Palvelusta vastaaMustasaaren kunta
Alue Mustasaari
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Mustasaaren kunta
Päivitetty: 10.6.2020