suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Kotipalvelu

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotipalvelusta saat apua iän, sairauden, vamman tai perheen vaikean elämäntilanteen tukemiseen sekä voimavarojesi vahvistamiseen.

Asiakasohjaus ja avopalvelut yksikössä kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyneiden kotiin annettaviin ja kuntoutumista edistäviin palveluihin. Tuen ja palveluiden tarpeen monipuolinen, moniammatillinen ja systemaattinen arviointi tehdään aina silloin kun herää huoli siitä, ettei ikääntynyt henkilö selviä arjestaan ilman toisen ihmisen apua tai tällainen tilanne on odotettavissa. Päätavoitteena on turvallisen kotiasumisen mahdollistaminen tukipalveluiden keinoin. Palvelut suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa ja vahvistamalla arjen taitoja.

Kenelle ja millä ehdoin

Perusteita lapsiperheen kotipalvelun myöntämiselle:

1. Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia

2. Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas

3. Vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä

4. Vanhemman uupumus

5. Vaikea elämäntilanne

6. Äkilliset elämänmuutokset

7. Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus

8. Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen

9. Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa

10. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa

11. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus

12. Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus

Ikääntyneiden avopalvelujen asiakkuuden kriteerit löytyvät erillisestä liitteestä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 8.2.2022