suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Soite

Kotipalvelu

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotipalvelusta saat apua iän, sairauden, vamman tai perheen vaikean elämäntilanteen tukemiseen sekä voimavarojesi vahvistamiseen.

Asiakasohjaus ja avopalvelut yksikössä kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyneiden kotiin annettaviin ja kuntoutumista edistäviin palveluihin. Tuen ja palveluiden tarpeen monipuolinen, moniammatillinen ja systemaattinen arviointi tehdään aina silloin kun herää huoli ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Perusteita lapsiperheen kotipalvelun myöntämiselle:

1. Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia

2. Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas

3. Vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä

4. Vanhemman uupumus

5. Vaikea elämäntilanne

6. Äkilliset elämänmuutokset

7. Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus

8. Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen

9. Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa

10. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa

11. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus

12. Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus

Ikääntyneiden avopalvelujen asiakkuuden kriteerit löytyvät erillisestä liitteestä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada perhe, joka tarvitsee apua ja tukea arkeensa elämäntilanteensa vuoksi. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi myös tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Palvelun toteuttaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue - Soite

Palvelusta vastaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue - Soite
Tekstistä vastaa: Soite
Päivitetty: 4.8.2023