suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Kotipalvelu

  • Palvelu
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Palveluun voi sisältyä mm. aterioita. Kotipalvelua voi saada lapsiperheeseen joko tilapäisenä tai säännöllisenä palveluna.

Ikääntyneille tarkoitettuihin kotihoidon tukipalveluihin kuuluvat turvapalvelu, ateriapalvelu ja kauppapalvelu.

Toimi näin

Lapsiperheiden kotipalvelua haetaan soittamalla kotipalvelun palveluohjaajalle, joka arvioi perheen avun tarvetta myöntämiskriteereiden perusteella. Varaudu ennen soittoa keskustelemaan perheen yleisestä tilanteesta, kotipalvelun hakemisen syystä, perheen omista tukiverkostoista, kotipalvelun toivotusta sisällöstä ja määrästä, perheen tuloista sekä mahdollisista erityisasioista, jotka tulisi huomioida.

Lisätietoja ikääntyneiden kotihoidon tukipalveluista saa OIVA-keskuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada vain silloin, kun muut palvelut eivät tarjoa tarpeeksi laajoja palveluita. Tilapäistä kotipalvelua myönnetään enintään kolme kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa. Säännöllistä kotipalvelua voi perhe saada tilapäisen kotipalvelun jälkeen enintään kolme kuukautta ja kuusi tuntia viikossa.

Kotihoidon tukipalveluita myönnetään palvelukohtaisten palvelun tarjoamisen kriteerien täyttymisen perusteella.

Palvelu on maksullinen.

Lapsiperheiden kotipalvelu on lähtökohtaisesti maksullista. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja myönnetty tuntimäärä palveluun.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJyväskylän kaupunki
Palvelusta vastaaJyväskylän kaupunki
Alue Jyväskylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 15.5.2020