suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Kotihoito- ja tukipalvelut

Ylöjärven kotihoito tarjoaa eri-ikäisille kuntalaisille monipuolisia kotihoidon palveluja silloin, kun he elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat tukea, ohjausta, hoivaa ja hoitoa.

Ikääntyneiden mahdollisuuksia asua itsenäisesti kotona edistämme asiakkaiden omaisten sekä kotihoidon, hoivapalvelujen ja laitoshoidon yhteistyönä.

Omaishoidon tuki ja omaishoitajien palvelut kuuluvat osana kotihoitoon.

Henkilökohtaiset palvelukokonaisuudet neuvotellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Säännöllisestä palvelusta laadimme yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa kirjallisen kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelman.

Suunnitelmassa sovitaan kotiin vietävistä palveluista sekä muista mahdollisista kotona asumista auttavista tukitoimista. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on auttaa asiakkaita ylläpitämään toimintakykyään ja voimavarojaan omassa arjessaan.

Kotona asumista voidaan tukea monilla ennaltaehkäisevillä palveluilla, joita tarjoavat kaupungin lisäksi yhdistykset, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat.

Tietoa alueella olevista palveluista antavat Ikäpisteen työntekijät sekä kotihoidon ja geriatrisen poliklinikan moniammatillisen tiimin työntekijät osana tehtäviään. Kotihoidon palveluiden piiriin tullaan palvelu- ja asiakasohjauksen kautta.

Toimi näin

Tietoa alueella olevista palveluista antavat Ikäpisteen työntekijät sekä kotihoidon ja geriatrisen poliklinikan moniammatillisen tiimin työntekijät osana tehtäviään. Kotihoidon palveluiden piiriin tullaan palvelu- ja asiakasohjauksen kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlöjärven kaupunki
Palvelusta vastaaYlöjärven kaupunki
Alue Ylöjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 3.12.2020