suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tyrnävän kunta

Kotihoito

  • Palvelu
  • Tyrnävä
  • Julkinen palvelu

Kotihoitoa annetaan alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella heille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Jatkuvaa ja säännöllistä palvelua saaville tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä kotihoidon ja omaisten kanssa.

Toimi näin

Yhteydenotot puhelimitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi voidaan ottaa henkilö, jonka fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on selkeästi alentunut ja joka ei selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla. Hoidon, palvelujen ja/tai sairaanhoidon tarpeen tulee olla toistuvaa, pääasiassa päivittäistä tai useita kertoja viikossa. Kotihoidon palveluja annetaan enintään neljä kertaa vuorokaudessa.

Kotihoito voi olla tilapäistä, jos asiakas ei terveydellisistä syistä pysty hakemaan hoitoa terveyskeskuksesta tai yksityisten palvelujen piiristä. Tilapäiskäyntejä voidaan tehdä muun muassa omaishoidon tuen piiriin kuuluville, muistihäiriöisille, mielenterveysongelmaisille ja kehitysvammaisille.

Palvelu on maksullinen.

Asiakasmaksuasetuksen 3 §:n perusteella jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän,

palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen

kuukausimaksu. Kuukausimaksu voi olla enintään asetuksessa määritellyn

maksuprosentin (35 %) osoittama euromäärä palvelun käyttäjän asetuksessa

määritellyn tulorajan (573€) ylittävästä kuukausitulon osasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyrnävän kunta
Palvelusta vastaaTyrnävän kunta
Alue Tyrnävä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tyrnävän kunta
Päivitetty: 5.5.2020