suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Kotihoito

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi sairauden, vamman, ikääntymisen, toimintakyvyn alenemisen tai perhetilanteen johdosta. Tavoitteena on tukea asiakkaita asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään.

Palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon ja huolenpitoon osallistuvien kanssa. iRAI HC kuntoisuusarviot tehdään puo ...

Toimi näin

Ota yhteyttä oman kuntasi iäkkäiden palveluohjaajaan tai kotihoidon sairaanhoitajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin. Kotihoidon arviointiin käytetään Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiä arviointimenetelmiä, mittaristoa ja kriteereitä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotiin annettavat palvelut ja kotisairaanhoito. Kotiin annettaviin palveluihin kuuluvat hoiva ja huolenpito, asiakkaan tukeminen arjessa suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota asiakas saa tilapäisesti kotonaan sairautensa hoitamiseksi. Kotihoitoa voi tarvittaessa saada kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat esimerkiksi tarvittavan hoidon määrä sekä asiakkaan tulot ja mahdollinen sotainvaliditeetti.

Palvelun toteuttaa

Taivalkosken kunta

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 7.2.2023