suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Kotihoito

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi sairauden, vamman, ikääntymisen, toimintakyvyn alenemisen tai perhetilanteen johdosta. Tavoitteena on tukea asiakkaita asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään.

Palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon ja huolenpitoon osallistuvien kanssa. RAI HC kuntoisuusarvot tehdään puolivuosittain tai voinnin oleellisesti muuttuessa.

Jos palvelun tarve on vähintään kerran viikossa ja se jatkuu yli kuukauden, kotihoidon palvelu on säännöllistä. Muissa tapauksissa palvelun tarve sisältyy tilapäiseen kotihoidon palveluun.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman kuntasi ikäihmisten kotihoidon palveluohjaajaan tai kotihoidon sairaanhoitajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin. Kotihoidon arviointiin käytetään Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiä arviointimenetelmiä ja mittaristoa.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaisesti palvelujen määrän, perheen koon ja asiakkaan talouden bruttotulojen mukaan. Säännöllisestä ja tilapäisestä kotihoidosta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat asiakasmaksut. Maksut tarkistetaan joka toinen vuosi tai muutosten yhteydessä.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Palveluseteli

Tilapäinen ja säännöllinen kotihoito ja tukipalveluseteli

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTaivalkosken kunta
Palvelusta vastaaTaivalkosken kunta
Alue Taivalkoski
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 18.12.2020