suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Kotihoito

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoito on kotipalvelun ja kotisairaanhoidon muodostama kokonaisuus, joka perustuu sinulle tehtyyn yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Periaatteena on, että kotihoidon asiakkaana voit asua ja elää turvallisesti omassa kodissasi mahdollisimman pitkään. Hoidossasi otetaan huomioon voimavarasi, hoidontarpeesi, toimintakykysi ja turvallisuudentunteesi.

Kotihoidon asiakkaana omatoimisuuttasi tuetaan, ja sinua kannustetaan ja ohjataan selviytymään jokapäiväisistä toimista mahdollisimman itsenäisesti. Omatoimisuuttasi ylläpidetään arkikuntoutuksen avulla. Palvelutarvettasi arvioidaan kanssasi säännöllisin välein ja palvelusi järjestetään muuttuvan tilanteesi mukaan.

Kotihoito sisältää asiakkaan ohjausta ja tukemista mm. seuraavissa jokapäiväisen elämän osa-alueissa;

- toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

- kuntoutuminen

- henkilökohtainen hygienia ja pukeutuminen

- ravitsemus

- terveydentilan seuranta ja sairaanhoidolliset hoitotoimet, kuten lääkehoito ja haavahoito

- kodin siistiminen

- tekstiilihuolto

- asioinnissa avustaminen

Kotihoidon tukipalveluita myönnetään tarpeesi mukaan. Usein tukipalvelut ovat ensimmäisiä palveluja, joita voit saada itsenäisen asumisesi tueksi. Kotihoidon tukipalvelujen avulla voidaan myös täydentää kotihoidon antamaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa. Tukipalveluja ovat mm.:

- turvapalvelu

- ateriapalvelu

- peseytymispalvelu

- asiointipalvelu

- liikkumista tukeva palvelu (sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu)

- vaatehuoltopalvelu

- siivouspalvelu

- sosiaalista kanssakäymistä edistävä palvelu (päivätoiminta)

Katso tarkemmat kuvaukset, jotka löydät tukipalveluittain.

Toimi näin

Kotihoitoa haet ottamalla puhelimitse yhteyttä asiakasohjausyksikkö IkäLuotsiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palveluita voit saada jos:

  • Toimintakykysi on selkeästi alentunut etkä selviydy itsenäisesti tai omaisten/lähipiirin avulla säännöllisistä, päivittäisistä perustoiminnoista, kuten ruokailut, pukeutuminen, wc- käynnit, peseytyminen, muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus. Palveluntarpeesi selvitetään arvioimalla toimintakykysi, kartoittamalla kotona selviytymistä heikentävät sairautesi, asunto-olosuhteesi ja sosiaalinen verkostosi.
  • Tarvitset sairauksiesi tai alentuneen toimintakykysi vuoksi erityistä ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta ja voinnin seurantaa etkä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita.
  • Yöaikaisen turvattomuutesi vuoksi tarvitset yöpartion käyntejä kotona pärjäämisen tukemiseksi.
  • Omaisesi hoitaa sinua ja tarvitsee jaksamisensa tueksi kotihoidon apua.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Palvelusta vastaaSuupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Alue Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Päivitetty: 23.7.2020