suomi.fi
skip_link_main
pagetype_service

Kotihoito

openptv_service_go_to_service_channels_heading

openptv_service_go_to_service_channels_description
openptv_responsible_organizationSoTe ky/Perusturvaliikelaitos Saarikka
openptv_service_area Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi
openptv_service_language lang_fi

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden selviytyminen päivittäisistä, henkilökohtaisiin tarpeisiin liittyvistä asioista on estynyt sairauden, toimintakyvyn alenemisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Kotihoito sisältää perushoitoa ja huolenpitoa, lääkehuoltoa, sairaanhoidollisia palveluja, ohjausta ja neuvontaa.


ptv_serviceView_serviceRequirements

ptv_serviceView_serviceCharge_Chargeable


ptv_serviceView_serviceBackgroundAndLegislation

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotipalvelun ja -sairaanhoidon yhdessä muodostamasta kotihoidosta vastaa kunta.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: 
SoTe ky/Perusturvaliikelaitos Saarikka