suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse. Tällaisia toimintoja ovat syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtyminen, kävely ja WC-käynnit.

Kotihoidon asiakkaat saavat myös tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidon kotiin, mikäli sen järjestäminen muilla tavoin ei ole järkevää.

Kotihoidon asiakkaalle tehdään yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssa kotihoidon antamista palveluista. Suunnitelmassa selvitetään myös mahdollisuudet yksityisten palvelujen käyttöön sekä omaisten ja läheisten auttamismahdollisuudet. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaa arvioidaan säännöllisin väliajoin ja/tai tarpeen mukaan.

Lisäksi asiakkaan kanssa tehdään liikkumissopimus, joka on suunnitelma asiakkaan omien voimavarojen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Ruokailu järjestetään yleensä ateriapalveluna.

Kauppa-asiat hoidetaan kauppapalveluna. Kotihoidon työntekijä käy lähikaupassa vain poikkeustilanteissa.

Siivouspalvelua järjestetään vähävaraisille asiakkaille, joiden toimintakyky on oleellisesti alentunut. Asiakkaat, jotka tarvitsevat päivittäistä kotihoitoa, voivat saada ylläpitävää siistimisapua kotihoidon toteuttamana. Asiakkaita ja heidän läheisiään neuvotaan hyödyntämään kotitalousvähennystä käytettäessä yksityisiä siivouspalveluja.

Asiakkailla, joiden peseytymismahdollisuudet ovat puutteelliset, on mahdollisuus saunapalveluun.

Pyykkihuollosta keskustellaan ja sovitaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tehtäessä.

Asiakkaalle voidaan järjestää turvapuhelin, jonka avulla apua saa tarvittaessa ympärivuorokautisesti. Kotihoidon tukipalveluna turvapuhelinpalvelu on tulosidonnainen.

Saattamis- ja asiointiapua voi tiedustella mm. vapaaehtoisjärjestöiltä ja seurakunnilta, poikkeustilanteissa myös kotihoidolta.

Kotihoidon moniammatillinen tiimi avustaa tarvittaessa myös muiden palvelujen järjestämisessä (esim. päivätoiminta, lyhytaikaishoito).

Kotihoidosta perittävä kuukausimaksu määräytyy palvelujen määrän, asiakkaan talouden bruttotulojen sekä perheen koon mukaan. Myös kotihoidon tukipalveluista peritään maksu.

Kenelle ja millä ehdoin

yli 18 vuoden ikä

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 22.1.2022