suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siilinjärven kunta

Kotihoito

  • Palvelu
  • Siilinjärvi
  • Julkinen palvelu

Asiakas, mahdollisesti asiakkaan omaiset ja kotihoidon henkilökunta yhdessä laativat hoito- ja palvelusuunnitelman, joka sisältää riittävät, oikea-aikaiset ja mahdollisimman pitkälle asiakkaan tarpeita vastaavat palvelut. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa. Suunnitelman tarkistuksessa kotihoito voi jatkua ennallaan tai sitä voidaan lisätä, vähentää tai se voidaan lopettaa.

Kotihoito voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä. Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa hoitoa ja palvelua. Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan vähintään kerran viikossa toteutuvaa jatkuvaluonteista kotihoidon antamaa palvelua asiakkaan kotiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

https://storage.googleapis.com/siilinjarvi-production/2020/01/5582c773-asiakasmaksut-2020.pdf

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiilinjärven kunta
Palvelusta vastaaSiilinjärven kunta
Alue Siilinjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Siilinjärven kunta
Päivitetty: 9.6.2020