suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Kotihoito auttaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista keskittyen henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon. Pääosin kotihoitoa järjestetään ikäihmisille silloin, kun selviytyminen itsenäisesti arkielämän toiminnoista vaikeutuu, eivätkä omaiset ja läheiset pysty antamaan tarvittavaa tukea. Pääsääntöisesti kotihoidon palveluita myönnetään henkilöille joiden avuntarve on säännöllistä ja jatkuvaa.

Kotihoito sisältää asiakkaan perushoitoon liittyviä tehtäviä, lääke- ja sairaanhoidollisia tehtäviä, kodinhoidollisia tehtäviä sekä fysioterapeutin ja psykiatristen sairaanhoitajien palveluja. Perussiivouksen järjestämiseksi ohjataan käyttämään yksityisiä palveluntuottajia.

Toimi näin

Kotihoidon palveluita tarvitessasi ota yhteyttä Ikäkeskus- ikäihmisten asiakasohjausyksikköön.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palveluiden myöntämisen edellytyksenä tehdään aina palvelutarpeen selvittäminen. Palvelutarpeen selvittäminen tehdään yhteistyössä asiakkaan, omaisen/läheisen sekä ammattilaisen kanssa. Palvelutarpeen selvittämisen tekee Ikäkeskus- ikäihmisten asiakasohjausyksikön työntekijä. Selvittämisen jälkeen sinulle joko myönnetään palvelut tai ohjataan muiden palveluiden piiriin.

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidon asiakasmaksut määräytyvät Asiakasmaksuasetuksen 3§ (92/192) mukaan. Maskun suuruuteen vaikuttavat asiakkaan maksukyky, perheen koko sekä palveluun käytetty aika.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSeinäjoen kaupunki, Stella Kotipalvelut Oy
Palvelusta vastaaSeinäjoen kaupunki
Alue Seinäjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 23.6.2020