suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Kotihoidolla tuetaan asiakasta niissä kokonaisvaltaisen palvelu- ja hoidontarpeen arvioinnin perusteella määritellyissä tehtävissä ja toiminnoissa, joista hän ei suoriudu itsenäisesti tai yhdessä oman verkostonsa kanssa. Kotihoidon palvelujen toteuttamisessa keskeistä on tukea aktiivisesti asiakkaan osallistumista päivittäisten toimintojen hoitamiseen hänen omien voimavarojensa mukaan.

Tilapäinen kotihoito on lyhytaikaista ja tarkoitettu asiakkaan väliaikaiseen palvelutarpeeseen. Tilapäisen kotihoidon tavoitteena on ehkäistä pidempiaikainen tuen tarve.

Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan vähintään kerran viikossa kotiin annettavaa, jatkuvaa sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa tai molempia yhdessä. Säännöllisen kotihoidon asiakkuus käynnistyy 1-4 viikkoa kestävällä arviointijaksolla, jonka aikana arvioidaan kotona selviytymistä ja palveluntarvetta.

Säännöllinen kotisairaanhoito on joko yhdessä säännöllisen kotihoidon kanssa tapahtuvaa lääkinnällisessä hoidossa avustamista, lääkehoitoa, haavanhoitoa, tai muuta sairaanhoidollista joiden hoidosta asiakas ei itsenäisesti selviä, eikä pysty terveydellisistä syistä kulkemaan hoidossa kodin ulkopuolella.

Tilapäinen kotisairaanhoito on lyhytaikaista. Kotisairaanhoitoa järjestetään, mikäli asiakas ei pysty käymään hoidossa terveyskeskuksessa tai seniorineuvolassa, saattajankaan avustuksella. Hoito toteutetaan kunnes asiakas pääsee terveysasemalle tai muiden palveluiden piiriin.

Toimi näin

Ota yhteyttä neuvontapiste Nestoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoitoa myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kotihoidon palvelut ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu asiakkaille joilla on alentunut toimintakyky ja joilla on hoivan- ja huolenpidon tarvetta kotona.

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidon maksut määräytyvät palveluiden laadun, määrän ja asiakkaiden bruttotulojen mukaan.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

KotihoitoAvautuu uuteen ikkunaan.

Palveluseteliä käytetään voimassa olevan sääntökirjan mukaan, https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=0a80cfd9-c6c7-4799-8116-9962e03cdf13

Kotihoito asumisyksikössäAvautuu uuteen ikkunaan.

Palveluseteliä käytetään voimassa olevan sääntökirjan mukaan, https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=0a80cfd9-c6c7-4799-8116-9962e03cdf13

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 18.11.2021