suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Kotihoito

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotiin annettavia palveluja kohdistetaan kaikkein eniten apua tarvitseville ikääntyneille. Kotiin annettavia palveluita ovat kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja, esimerkiksi asiointi- ja kauppapalvelut, hygieniapalvelut, turvapalvelut ja erilaiset apuvälineet.

Säännöllisestä kotihoidosta, jossa asiakkaan luona käydään jatkuvasti ja säännöllisesti, tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja häntä mahdollisesti hoitavan tai huoltavan omaisen kanssa.

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito tekevät alueellisesti tiivistä yhteistyötä. Yhdessä työskentelemällä suunnitellaan ja kohdistetaan oikea-aikaiset ja riittävät palvelut kaikille niitä tarvitseville. Palvelua on saatavilla tarvittaessa myös yöllä. Säännöllisestä kotipalvelusta peritään tulojen mukainen kuukausimaksu.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman alueen kotihoidon palveluesimieheen.

Kenelle ja millä ehdoin

TILAPÄINEN KOTIHOITOPALVELU

Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee satunnaista, harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa tai lyhyen määräajan, enintään neljästä kuuteen viikkoa kestävä intensiivisesti jatkuva kotihoitopalvelua. Tavoitteena on oikea-aikainen ja kuntoutumista edistävä palvelu tai seuranta, joka tukee toimintakykyä ja kotona asumista.

SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITOPALVELU

Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka ei selviydy itsenäisesti tai omaisten turvin kotona asumisesta ja tarvitsee säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja terveyden- ja sairaanhoitoa sekä seurantaa ja apua päivittäisissä toiminnoissa. Tavoitteena on oikea-aikainen, asiakaslähtöinen, yksilöllinen ja tavoitteellinen palvelu, joka perustuu kattavaan palvelutarpeen arviointiin sekä kirjallisesti laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Palvelutoiminnassa edistetään toimintakykyä, kuntoutumista sekä elämänlaatua. Palvelu sisältää hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitut käynnit ja tarpeenmukaiset palvelut sekä yleissiisteydestä huolehtimisen.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 27.1.2021