suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Kotihoito

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon tarkoitus on tukea toimintakykyäsi ja elämänhallintaasi niin, että voit asua turvallisesti kotona. Kotihoito, hoiva ja huolenpito kohdentuvat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille.

Kun tarvitset tukea päivittäisissä asioissa ja arjen hallinnassa, turvallista kotona asumistasi tuetaan kotihoidon palveluiden avulla. Sinun ja läheistesi kanssa sovitaan henkilökohtaisen asiakassuunnitelman palvelun sisällöstä.

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu palveluntarpeesi arviointiin. Se arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja pyritään tekemään kotonasi. Kiireellisissä tapauksissa palvelu arvioidaan välittömästi. Tarpeet arvioidaan yksilöllisesti ja yhteistyössä. Niiden arvioinnissa huomioidaan elämäntilanne ja asumisen olosuhteet sekä toimintakyvyn eri osa-alueet, kuten liikkuminen, osallistuminen, muistiin ja arjen hallintaan liittyvät tekijät.

Toimi näin

Kotiin annettavista palveluista voi saada tietoja ikäihmisten palveluiden palveluneuvojalta ja kotihoidon palveluohjaajilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoitoa myönnetään:

– asiakkaille, jotka eivät selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tms. avulla ja heidän hoito- ja huolenpitonsa vaatii erityistä ammattitaitoa

– asiakkaille, jotka tarvitsevat säännöllistä, pääasiassa päivittäistä tai viikoittaista hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoitoa selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoistaan

– tarpeenmukaisesti niin kuin se resurssien mukaan on kulloinkin mahdollista

– asiakkaalle, jonka tulee ottaa käyttöön tarvittavat apuvälineet tai hoitotyötä helpottavat asiat, jotta kotihoidon työ mahdollistuu

– päihteiden vaikutuksen alaisena olevalle asiakkaalle yleistilan tarkistuksena ja suunnitellut palvelut ja hoitotoimenpiteet toteutetaan vasta asiakkaan selvittyä

– lääkehoitona tai -jakeluna asiakkaalle, jonka lääkkeiden valvonta ei enää omatoimisesti suju

– vuodepotilaalle asiakkaan kotiin, jos hoito on turvattu myös käyntien välillä tai kotihoidon käynnit riittävät takaamaan turvallisen kotihoidon

– tarvittavana asiointipalveluna säännölliselle kuukausiasiakkaalle vain rajoitetusti.

Kotihoidon palveluita ei voida myöntää mm. silloin, kun:

– kyseessä on pelkkä tukipalvelu: siivous, asiointipalvelu tai ruoan valmistus

– asiakas pystyy itse tai omaisen avulla hakemaan palveluita kodin ulkopuolelta

– kotihoidon käynnit eivät riitä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaisesti palvelujen määrän, perheen koon ja asiakkaan bruttotulojen mukaan. Säännöllisestä ja tilapäisestä kotihoidosta peritään palvelutuotantolautakunnan vahvistamat asiakasmaksut. Maksut tarkistetaan vuosittain tai muutosten yhteydessä.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmäAvautuu uuteen ikkunaan.

Parasta palvelua on uudenlainen valtakunnallinen verkkopalvelu, jolla voi hallinnoida palveluseteleinä ja ostopalveluina järjestettäviä palveluita.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Palvelusta vastaaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Alue Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku, Siikainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Päivitetty: 21.5.2022