suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Kotihoito

  • Palvelu
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Kuntamme kotihoidon tehtävänä on ylläpitää ja tukea asiakkaidemme elämänlaatua, terveyttä ja toimintakykyä, sekä turvata iäkkäille asiakkaille turvallinen asuminen omassa kodissa niin pitkään, kuin se on mahdollista fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn puolesta.

Kotihoidon palvelun tarve suunnitellaan yhdessä ja mahdollisuuksien mukaan myös omaisten kanssa yhteistyössä. Tarvittaess ...

Toimi näin

Lisätietoja kotihoidosta ja tukipalveluista antaa kotihoidon esimies.

Lisätietoja päivätoiminnasta antaa kuntoutusohjaaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoitoa myönnetään palveluohjaajan tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kotihoitopalvelu perustuu asiakkaalle laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Joissakin tapauksissa kotihoito voidaan myös aloittaa erikoisairaanhoidon tai perusterveydenhuollon palvelupyynnön tai jatkohoidon tarpeesta.

Tukipalvelut myöntää kotihoidon vastaava sairaanhoitaja. Tukipalveluja voidaan myöntää joko osana kotihoitoa tai itsenäisenä kokonaisuutena kunnan ikääntyneille asukkaille.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotiin annettavat palvelut ja kotisairaanhoito. Kotiin annettaviin palveluihin kuuluvat hoiva ja huolenpito, asiakkaan tukeminen arjessa suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota asiakas saa tilapäisesti kotonaan sairautensa hoitamiseksi. Kotihoitoa voi tarvittaessa saada kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat esimerkiksi tarvittavan hoidon määrä sekä asiakkaan tulot ja mahdollinen sotainvaliditeetti.

Palvelun toteuttaa

Petäjäveden kunta

Palvelusta vastaa

Petäjäveden kunta
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 21.10.2022