suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Kotihoito

  • Palvelu
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Kuntamme kotihoidon tehtävänä on ylläpitää ja tukea asiakkaidemme elämänlaatua, terveyttä ja toimintakykyä, sekä turvata iäkkäille asiakkaille turvallinen asuminen omassa kodissa niin pitkään, kuin se on mahdollista fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn puolesta.

Kotihoidon palvelun tarve suunnitellaan yhdessä ja mahdollisuuksien mukaan myös omaisten kanssa yhteistyössä. Tarvittaessa käytetään avohoidon ja lyhytaikaisen hoidon sekä kotihoidon tukipalveluja tukemaan toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämistä. Kotihoidon tukipalveluihin kuuluvat mm. turvapalvelut, ateriapalvelu kotiinkuljetuksella sekä pyykki- sauna- tai päivätoimintapalvelut. Lisäksi käytettävissä on tarvittaessa toimintaterapeutin ja fysioterapeutin palvelut.

Toimi näin

Lisätietoja kotihoidosta ja tukipalveluista antaa kotihoidon esimies.

Lisätietoja päivätoiminnasta antaa kuntoutusohjaaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoitoa myönnetään palveluohjaajan tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kotihoitopalvelu perustuu asiakkaalle laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Joissakin tapauksissa kotihoito voidaan myös aloittaa erikoisairaanhoidon tai perusterveydenhuollon palvelupyynnön tai jatkohoidon tarpeesta.

Tukipalvelut myöntää kotihoidon vastaava sairaanhoitaja. Tukipalveluja voidaan myöntää joko osana kotihoitoa tai itsenäisenä kokonaisuutena kunnan ikääntyneille asukkaille.

Palvelu on maksullinen.

Maksun hinta perustuu asiakkaan tuloihin, palvelun tarpeeseen sekä tukipalveluihin.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPetäjäveden kunta
Palvelusta vastaaPetäjäveden kunta
Alue Petäjävesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 4.10.2021