suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Kotihoito

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon palveluiden piiriin hakeudutaan Ikäihmisten palveluohjauksen ja neuvonnan kautta.

Palvelutarpeen selvittäminen ja ensiarviointikäynti tehdään asiakkaan suostumuksella hänen kotiinsa. Arvioinnin apuna käytetään erilaisia toimintakykymittareita. Mikäli palveluntarvetta ilmenee, asiakas ohjataan tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Asiakas saa aina päätöksen hakemistaan palveluista.

Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Kotihoitoa toteutetaan moniammatillisena tiimityönä, johon kuuluvat lisäksi lääkäri, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Kotihoidon palvelut voivat olla tilapäisiä tai säännöllisiä. Kotona asumista tuetaan lisäksi tukipalveluilla. Säännöllisen palvelun piirissä oleville asiakkaille tehdään henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan myönnetyt palvelut.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palveluiden myöntämisen perusteet:

- Henkilö ei sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi selviydy jokapäiväisistä toimista itsenäisesti, läheisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla ja/tai henkilön

hoito ja huolenpito vaativat erityistä ammattitaitoa.

- Henkilön huolenpidon ja/tai sairaanhoidon tarve on pääasiassa päivittäistä tai useita kertoja viikossa.

- Henkilö tarvitsee sairaanhoidollista apua, mutta ei fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn alenemisen vuoksi kykene itsenäisesti tai avustettuna hakeutumaan avopalvelujen piiriin.

- Henkilön toimintakyky on alentunut ja hän on läheisten hoidossa (esim. omaishoidon tuki) ja läheiset tarvitsevat tukea hoidettavan kotona asumisen tueksi

Palvelu on maksullinen.

http://www.karviainen.fi/kotihoito/maksut

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPerusturvakuntayhtymä Karviainen
Palvelusta vastaaPerusturvakuntayhtymä Karviainen
Alue Karkkila, Vihti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Päivitetty: 3.3.2020