suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Perusturvakuntayhtymä Akseli

Kotihoito

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoito on kotiin annettavaa hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Palvelujen tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Kotihoito toteuttaa laadukasta ja yksilöllistä hoitoa asiakkaan kotona. Tavoitteena on asiakkaan turvallinen selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään.

Kotihoito sisältää hoito ja hoivapalveluita, kuntouttavia palveluita sekä tukipalveluita.

kotona asumista tukevia palveluita on:

• Ateriapalvelu

• Sauna/pesupalvelu

• Kauppapalvelu

• Turvapuhelin

• Turva-auttamiskäynnit

Kotihoidon kokonaisuuteen kuuluu myös kotikuntoutustiimi

Toimi näin

Kotihoidon palveluihin ohjaudutaan arviointikäyntipyynnöllä.

Voit olla yhteydessä alueesi kotihoitoon ja sopia kotikäynnin arviointia varten. Arviointikäynti on maksuton.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät sairautensa ja toimintakykynsä vuoksi kykene käyttämään kodin ulkopuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Voit tarvita myös tukea ja kuntoutusta kotona selviytymisessä, kun olet kotiutumassa hoitojaksolta sairaala/laitoshoidosta.

Kotihoidon palvelu toteutetaan pääasiassa säännöllisen kotihoitona. Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan palvelua, joka on pitkäkestoista ja vähintään kerran viikossa tapahtuvaa.

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Maksu riippuu hoitoon käytettävästä ajasta, siihen liittyvästä maksuprosentista ja perheenjäsenten lukumäärästä. Maksu lasketaan tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Tukipalvelumaksut määräytyvät käytettyjen palvelujen mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPerusturvakuntayhtymä Akseli
Palvelusta vastaaPerusturvakuntayhtymä Akseli
Alue Masku, Mynämäki, Nousiainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Perusturvakuntayhtymä Akseli
Päivitetty: 2.11.2021