suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nakkilan kunta

Kotihoito

  • Palvelu
  • Nakkila
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon hoitajien ensisijaisena tehtävänä on huolehtia asiakkaan arjessa selviytymisestä ja perushoidosta.

Kotihoitoon kuuluu myös kotisairaanhoidon palvelut.

Asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja tukevan kotihoidon palvelujen tavoitteena on turvata asiakkaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Kotona asumista tukevat kotihoidon lisäksi tukipalvelut esim. ateria, kylvetys, pyykki- ja turvapuhelinpalvelut.

Kotihoitoa on mahdollisuus saada myös tilapäisesti silloin, kun henkilö sairauden, vamman tai elämäntilanteen vuoksi on estynyt itse tai läheistensä avustamana suoriutumaan päivittäisistä toimistaan. Kotihoitoa voi tarvittaessa saada päivittäin klo 7.30 - 21.00 välisenä aikana.

Perheet voivat saada kotihoitoa tilapäisesti silloin, kun perheessä on kriisitilanne tai muu tuen ja avun tarve tai lapsi tai perheen huoltaja on sairaana. Perheessä työskennellessään kodinhoitajan ensisijaisena tehtävänä on turvata lasten hoito ja hyvinvointi.

Toimi näin

Yhteydenotot kotihoidon vastaavaan ohjaajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan yhdessä kunnan ja palvelun käyttäjän kanssa. Sen toteutumista seurataan ja sitä tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidon maksu määräytyy sen mukaan, onko kyse tilapäisestä vai säännöllisestä avuntarpeesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaNakkilan kunta
Palvelun toteuttaaNakkilan kunta
Alue Nakkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nakkilan kunta
Päivitetty: 20.11.2018