suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Kotihoito on kotiin annettua huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Kotihoito turvaa mahdollisuutesi asua omassa kodissasi mahdollisimman pitkään. Palvelut on tarkoitettu pääasiassa iäkkäille henkilöille. Hoidon lähtökohtana on toimintakykysi ja omatoimisuutesi tukeminen.

Voit saada kotihoitoa säännöllisenä tai tilapäisenä palveluna. Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan kertaluontoisia, harvemmin kuin kerran viikossa annettavia kotihoidon palveluja. Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan palvelun tarvetta vähintään kerran viikossa pitkäkestoisesti.

Naantalin kotihoidon kokonaisuuteen kuuluvat kotisairaanhoito, kotihoidon tukipalvelut, kotikuntoutustoiminta sekä omaishoito.

Kotihoidon tukipalveluita myönnetään tarpeesi mukaan ja tukipalvelujen saamiselle asetettujen ehtojen täyttyessä. Tukipalvelut ovat maksullisia.

Naantalin kotihoidon tukipalveluja ovat:

  • ateriapalvelu
  • saunapalvelu
  • kauppapalvelu
  • siivouspalvelu
  • turvapuhelin

Kotikuntoutustoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät tarvitse lääketieteellistä hoitoa, mutta hyötyvät fyysisestä, sosiaalisesta ja psyykkisestä kuntoutuksesta. Palvelu edellyttää asiakkailta sekä omaisilta sitoutumista yhteisiin arkikuntoutustavoitteisiin.

Kotikuntoutustiimi palvelee asiakkaita arkipäivisin. Kuntoutustiimissä työskentelee fysioterapeutti ja sairaanhoitaja.

Toimi näin

Tukipalveluita, kotihoitoa ja yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukea hakevat henkilöt hakeutuvat palveluihin ottamalla yhteyttä asiakasohjaajaan. Asiakasohjaaja kartoittaa alustavan palvelutarpeen ja avustaa tarvittavien hakemuksien täyttämisessä. Neuvonta on luottamuksellista ja maksutonta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu pääasiassa iäkkäille henkilöille. Palvelutarpeen määrä ja hoidon sisältö arvioidaan yhdessä sinun ja/tai edustajasi kanssa. Saat kotihoitoa, jos hoitosi vaatii sosiaali- tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista.

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidon asiakasmaksuissa huomioidaan bruttotulosi, perhekokosi ja kotihoidon palveluiden määrä tunteina.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Palveluseteli hoito- ja vanhuspalveluissa

Kotihoidon palveluseteli on vaihtoehto kaupungin kotihoidon palveluille. Asiakas valitsee kaupungin hyväksytyistä palvelusetelituottajista yrittäjän.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 13.10.2020