suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Multian kunta

Kotihoito

  • Palvelu
  • Multia
  • Julkinen palvelu

Kunta tukee ikäihmisten kotona asumista tilanteissa, joissa henkilö ei enää selviydy oman kodin arjesta ilman apua. Kotihoito järjestää tarvittaessa hoito- ja hoivapalvelujen lisäksi erilaisia tukipalveluita mm. turva-, ateria-, kuljetus- ja asiointipalvelua sekä päivätoimintaa.

Kotihoidon tavoitteena on yhteistyössä läheisten ja eri yhteistyötahojen kanssa tukea asiakkaan selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Asiakkaalle laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma tarvittavista palveluista ja tukitoimista yhdessä asiakkaan, hänen omaisensa ja kotihoidon kesken.

Kotihoito on kotona selviytymisen ja toimintakyvyn tukemista, terveyden- ja sairaudenhoitoa ottaen huomioon asiakkaan omat voimavarat. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa asiakasta sellaisissa asioissa, joista asiakas ei selviydy itsenäisesti tai omaisten avulla. Kotihoito toimii sekä aamu- että iltavuoroissa koko kunnan alueella. Taajama-alueella toimii myös kotihoidon yövuoro.

Kotihoitoa toteutetaan asiakaslähtöisesti perustuen laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kotihoidon pääsisältönä on asiakkaan perus- ja lääkehoidon toteutus sekä omatoimisuuden aktivointi ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Toimi näin

Ota yhteys kotihoidon vastaavaan sairaanhoitajaan 014 2841 281 tai palveluohjaajaan 014 2481 290.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Koti- ja tukipalveluista peritään perusturvalautakunnan vuosittain vahvistama maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMultian kunta
Palvelusta vastaaMultian kunta
Alue Multia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Multian kunta
Päivitetty: 30.7.2020