suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lohjan kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • Lohja
  • Julkinen palvelu

Kotihoito tukee asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä tuottaa hyvää ja turvallista hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa. Kotisairaanhoito sisältyy asiakkaalle annettavaan kotihoitoon lääkärin antamien ohjeiden ja valvonnan mukaisesti.

Toimi näin

Uudet asiakkaat hakeutuvat palveluntarpeen selvittelyyn ikääntyneiden palveluohjaukseen joko yhteydenotolla tai lähettämällä sinne hakemuksen. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne ja aloitetaan mahdolliset tukipalvelut. Mikäli asiakas tarvitsee säännöllistä kotihoitoa, siirtyvät hoidon suunnittelu ja toteutus palveluohjaukselta kotihoidolle.

Kotiutustiimi käy erikoissairaanhoidossa ja päivystysosastolla kartoittamassa kotiutuvien asiakkaiden tilannetta ja suunnittelee asiakkaan jatkohoidon järjestämisen. Mikäli hoidon tarve jatkuu, siirtyy hoitovastuu kotihoidolle kolmikantaneuvottelun (kotiutustiimin jäsen, asiakas, kotihoidon työntekijä) jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkuuden alkaessa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnin perusteella määritellään palvelujen sisältö ja palveluun tarvittava aika.

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko kyse säännöllisestä vai tilapäisestä kotihoidosta. Kotihoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa. Kotihoidon arviointi/kartoituskäynti on asiakkaalle maksuton.

Jatkuvasta ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLohjan kaupunki
Palvelusta vastaaLohjan kaupunki
Alue Lohja
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lohjan kaupunki
Päivitetty: 9.7.2020