suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Limingan kunta

Kotihoito

  • Palvelu
  • Liminka
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain tarkoittamaa kotisairaanhoitoa yhdistettynä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi kokonaisuudeksi. Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään alentuneesta toimintakyvystä ja/tai sairauksista huolimatta. Sen tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen, hoidon ja kuntouttavan työotteen avulla turvata omassa kodissaan asuvien ikäihmisten tarvitsemat hoito, hoiva ja huolenpitopalvelut parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikessa kotihoidon toiminnoissa noudatetaan toimintakykyä tukevaa työotetta, tuetaan asiakkaita oman elämän hallintaa ja osallisuutta. Kotihoidossa lähtökohtana on kuntalaisten tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu.

Ensisijaisena periaatteena järjestelyissä on, että vanhukset voivat asua kotona niin pitkään kuin se heidän fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakykynsä puolesta on mahdollista.

Toimi näin

Aloitteen kotihoidosta voi tehdä asiakas, hänen omaisensa, hoitohenkilöstö tai yhteistyötaho. Ota yhteys kotihoitoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon saamisen syitä ovat alentunut toimintakyky, vamma tai sairaus. Kotihoitoa järjestetään yksilöllisten palvelu- ja hoitosuunnitelmien mukaan. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa. Ensin tehdään palvelutarpeen arviointi, jossa arvoidaan, täyttyvätkö kotihoidon kriteerit. Mikäli ne täyttyvät, palvelutarvetta arvioidaan kahden viikon ajan, minkä seurauksena tehdään päätös säännöllisestä kotihoidosta, jos se on tarpeen. Jatkossa omahoitaja tekee RAI-toimintakykymittauksen puolivuosittain. Tämän perusteella ja asiakkaan kokonaistilanne huomioiden sovitaan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja/tai ohjataan muiden palvelujen piiriin.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLimingan kunta
Palvelusta vastaaLimingan kunta
Alue Liminka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Limingan kunta
Päivitetty: 14.9.2020