suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kotihoito

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Lempäälän kunta
Alue: Lempäälä
Palvelun kieli: suomi

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito, joiden tarkoituksena on tukea asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen kotihoitopalvelujen avulla. Kotihoidon palveluiden avulla pyritään ylläpitämään kuntalaisen turvalliset olosuhteet asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kotihoito tekee tiivistä yhteistyötä kunnan eri yksiköiden kanssa, kuten: terveyskeskussairaala, omalääkärit ja jaksohoito-osasto.


Toimi näin

Ota yhteyttä vanhuspalveluiden asiakasohjaajiin.


Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan asiakasohjaajan tekemän palvelutarpeen arvioinnin kautta. Palvelu on tarkoitettu lempääläläisille iästä riippumatta.

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot. Maksut ilmenevät vanhustyön asiakasmaksuista.


Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotipalvelun ja -sairaanhoidon yhdessä muodostamasta kotihoidosta vastaa kunta.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.


Palvelun toteuttaa: 
Lempäälän kunta