suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kotihoito

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Lapinlahden kunta
Alue: Lapinlahti
Palvelun kieli: suomi

Kotihoidon palvelujen avulla tuetaan ja autetaan asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan. Jotta kotihoidon työ mahdollistuu, asiakkaan on otettava käyttöön tarvittavat apuvälineet ja hoitotyötä helpottavat ratkaisut. Kotihoidon palvelut koostuvat tehostetusta kotikuntoutuksesta, hoito- ja hoivapalveluista sekä kotihoidon tukipalveluista. Hoiva- ja hoitopalveluihin kuuluvat henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, pukeutumisessa avustaminen, ohjaus, neuvonta ja avustaminen ravitsemukseen liittyvissä asioissa, lääkehuolto, sairaanhoidollisiin tarpeisiin vastaaminen, toimintakyvyn edistäminen, kotisaattohoito ja yöhoito.

Kotihoidon palveluita voidaan tarjota joko tilapäisinä palveluina tai säännöllisinä palveluina, jotka toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan asiakkaan yksilölliseten tarpeiden mukaan. Asiakkaalle tehdään kotihoidon palvelujen saamisesta kirjallinen palvelupäätös. Jos palvelupäätös on kielteinen tai aswiakkaan avuntarve ei koske kotihoidon antamia palveluja, asiakas ohjataan muiden palvelujen piiriin. Kotihoidon palveluja voidaan muuttaa, vähentää tai lopettaahoidon tarpeen muuttuessa.


Toimi näin

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä joko kotihoidon esimieheen tai oman alueen sairaanhoitajaan. Kaikki yhteydenotot ja palvelupyynnöt selvitetään seitsemän arkipäivän kuluessa. Välitöntä apua tarvitsevien kotihoito aloitetaan tarvittaessa samana päivänä.


Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon piiriin voidaan ottaa henkilö, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut ja apu edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiosaamista. Kotihoidon asiakkaiden palvelujen tarpeen arvioinnissa käytetään RAVA -toimintakykymittaria sekä tarvittaessa MMSE- ja CERAD -muistitestejä. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevan henkilön RAVA indeksi tulee olla vähintään 1,5. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan kuitenkin aina huomioon asiakkaan yksilöllinen kokonaistilanne. Asiakkaan palveluiden järjestämisessä huomioidaan läheisten, yksityisten palveluntuottajien, tukihenkilöiden ja vapaaehtoistyön mahdollisuus osallistua hoidon ja palvelun järjestämiseen.

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidossa perittävä maksu määräytyy sosiaalihuoltolain ja asiakasmaksulain mukaan. Asiakasmaksun laskentaperusteina ovat palvelun määrä, palvelun käyttäjän maksukyky ja perheen koko. Asiakas toimittaa tarvittavat tuloselvitykset kotihoidon palvelusihteerille. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakas voi halutessaan tutustua maksutaulukkoon, jonka pohjalta maksu määräytyy.


Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotipalvelun ja -sairaanhoidon yhdessä muodostamasta kotihoidosta vastaa kunta.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.


Palvelun toteuttaa: 
Lapinlahden kunta