suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lapinlahden kunta

Kotihoito

  • Palvelu
  • Lapinlahti
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon palvelujen avulla tuetaan ja autetaan asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan. Jotta kotihoidon työ mahdollistuu, asiakkaan on otettava käyttöön tarvittavat apuvälineet ja hoitotyötä helpottavat ratkaisut. Kotihoidon palvelut koostuvat tehostetusta kotikuntoutuksesta, hoito- ja hoivapalveluista sekä kotihoidon tukipalveluista. Hoiva- ja hoitopalveluihin kuuluvat henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, pukeutumisessa avustaminen, ohjaus, neuvonta ja avustaminen ravitsemukseen liittyvissä asioissa, lääkehuolto, sairaanhoidollisiin tarpeisiin vastaaminen, toimintakyvyn edistäminen, kotisaattohoito ja yöhoito.

Kotihoidon palveluita voidaan tarjota joko tilapäisinä palveluina tai säännöllisinä palveluina, jotka toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asiakkaalle tehdään kotihoidon palvelujen saamisesta kirjallinen palvelupäätös. Jos palvelupäätös on kielteinen tai asiakkaan avuntarve ei koske kotihoidon antamia palveluja, asiakas ohjataan muiden palvelujen piiriin. Kotihoidon palveluja voidaan muuttaa, vähentää tai lopettaa hoidon tarpeen muuttuessa.

Toimi näin

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä ikäihmisten palveluohjaukseen, missä tehdään palvelutarpeen arviointi. Kaikki yhteydenotot ja palvelupyynnöt selvitetään seitsemän arkipäivän kuluessa. Välitöntä apua tarvitsevien kotihoito aloitetaan tarvittaessa samana päivänä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon piiriin voidaan ottaa henkilö, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut ja apu edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiosaamista. Kotihoidon asiakkaiden palvelujen tarpeen arvioinnissa käytetään RAVA -toimintakykymittaria sekä tarvittaessa MMSE- ja CERAD -muistitestejä. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevan henkilön RAVA indeksi tulee olla vähintään 1,5. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan kuitenkin aina huomioon asiakkaan yksilöllinen kokonaistilanne. Asiakkaan palveluiden järjestämisessä huomioidaan läheisten, yksityisten palveluntuottajien, tukihenkilöiden ja vapaaehtoistyön mahdollisuus osallistua hoidon ja palvelun järjestämiseen.

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidossa perittävät maksut määräytyvät sosiaalihuoltolain, asiakasmaksulain sekä Lapinlahden palvelulautakunnan vahvistaman sosiaali- ja terveydenhuollon taksan mukaisesti.

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksun laskentaperusteina ovat palvelun määrä, palvelun käyttäjän maksukyky ja perheen koko.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapinlahden kunta
Palvelusta vastaaLapinlahden kunta
Alue Lapinlahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lapinlahden kunta
Päivitetty: 16.12.2020