suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Keuruulla on tavoitteena, että keuruulaiset ikäihmiset selviävät mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotihoidon tehtävänä on turvata kotona asuminen silloin, kun asiakkaan toimintakyky on sairauden, vammaisuuden tai vanhuuden vuoksi siinä määrin alentunut, että arjesta ja päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on vaikeaa. Kotihoidon työntekijät auttavat päivittäisissä toiminnoissa, kuten pukemisessa, pesuissa, lääkehuollossa sekä tekevät sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuten haavanhoitoa.

Kotihoidon työntekijät ovat hoitajia tai sairaanhoitajia. Kotihoitoa järjestetään seitsemänä päivänä viikossa klo 7-22 ja Keuruun keskustan alueella myös ympärivuorokautisesti.

Kotihoidossa toteutetaan voimavaralähtöistä hoitotyötä. Sen lähtökohtana on ajatus, että asiakas nähdään ainutlaatuisena ihmisenä, jolla on sairauksista huolimatta kykyjä ja voimavaroja. Toisin sanoen asiakas tekee itse ne asiat joihin pystyy, häntä kannustetaan niissä asioissa, missä hän tarvitsee tukea ja autetaan asioissa, joista hänen toimintakyvyllään ei enää selvitä. Näin asiakasta autetaan osallistumaan omaan elämäänsä ja hänen itsemääräämisoikeutensa ja osallisuutensa elämässä säilyy.

Kotihoitoa toteutetaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan. Palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon ja huolenpitoon osallistuvien kanssa.

Toimi näin

Kotihoitoon hakeudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. Asiakkaan toimintakyky selvitetään voimavarakartoitus- mallilla, jossa huomioidaan asiakkaan elämän kokonaisuus ja palvelut suunnitellaan kullekin asiakkaalle yksilöllisesti.

Kotona oleville asiakkaille palvelutarpeen arvioinnin tekee palveluohjaaja. Silloin voit soittaa palveluohjaajalle.

Sairaalasta kotiutuville asiakkaille palvelutarpeen arvioinnin tekee kotiutushoitajat. Jos olet sairaalassa ja kotona pärjääminen arveluttaa, keskustele asiasta hoitajien tai lääkärin kanssa. Sairaalasta hoitajat ovat sitten suoraan yhteydessä kotihoidon kotiutushoitajiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaan toimintakyky on alentunut päivittäisissä toiminnoissa niin, että hän ei pysty itsenäisesti selviytymään hygieniasta, ravitsemuksesta, lääkehoidosta tai sairaudenhoidosta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 4.6.2020