suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Kotihoito

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoito perustuu aina asiakkaan toimintakyvyn ja terveydentilan arviointiin, jonka perusteella yksilöllinen hoidon ja avun tarve arvioidaan.

Yksilöllisesti suunnitellulla hoivalla ohjataan, tuetaan ja autetaan asiakasta selviytymään omatoimisesti tai tuettuna päivittäistoiminnoistaan ja hoidostaan. Hoidon ja avun tarpeen arviointi on jatkuvaa ja tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja paraneminen. Kodin ylläpitosiivouksiin asiakas ohjataan käyttämään yksityistä palveluntuottajaa.

Kotihoidon käynnit toteutetaan joko videopuhelun avulla tai fyysisinä kotikäynteinä. Lääkehoidon toteuttamisen apuna voidaan käyttää lääkerobottia.

Kotihoidossa on seitsemän kotihoidon aluetta, joilla toimii palveluesimiehen alaisuudessa moniammatillisia, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista koostuvia tiimejä.

Toimi näin

Kotihoitoa haetaan ottamalla yhteyttä Kotihoidon toiminnanohjauskeskukseen, jossa tehdään alustava hoidon ja hoivan tarpeen kartoitus, minkä perusteella uusi asiakas ohjataan oikealle kotihoidon alueelle, tai mikäli kotihoidon kriteerit eivät täyty, palveluohjauskeskukseen tarkempaa palvelutarpeen arviointia varten.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon kriteerit löytyvät liitteestä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 9.7.2019