suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joutsan kunta

Kotihoito

  • Palvelu
  • Joutsa
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon tavoitteena on turvata ikääntyvien kuntalaisten itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan. Kotiin annettavilla palveluilla mahdollistetaaan asiakkaan toimintakyvn säilyminen omatoimisuutta tukien. Kotihoidon henkilöstön tehtävänä on turvata asiakkaan sairaanhoidon, hoivan ja huolenpidon tarve.

Avuntarve voidaan selvittää, kun asiakas sairauden, alentuneen toiminakyvyn, vanhuuden, vammaisuuden tai perhetilanteen vuoksi tarvitsee apua jokapäiväisiin toimiinsa. Palveluntarpeen arviointi tehdään mahdollisimman pian yhteydenoton saatuamme.

Hakemus Kotihoitoon (pdf)

http://www.joutsa.fi/terveys-ja-sosiaalipalvelut/ikaihmistenpalvelut/#kotipalvelu

Toimi näin

Hakemus Kotihoitoon (pdf)

http://www.joutsa.fi/terveys-ja-sosiaalipalvelut/ikaihmistenpalvelut/#kotipalvelu

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palveluiden kriteerit (pdf)

http://www.joutsa.fi/terveys-ja-sosiaalipalvelut/ikaihmistenpalvelut/#kotipalvelu

Palvelu on maksullinen.

Asiakasmaksuohjeistus:

http://www.joutsa.fi/terveys-ja-sosiaalipalvelut/ikaihmistenpalvelut/#kotipalvelu

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJoutsan kunta
Palvelusta vastaaJoutsan kunta
Alue Joutsa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joutsan kunta
Päivitetty: 5.5.2020