suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämsän kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoito tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta. Kotihoito suorittaa asiakkaan kotona myös lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottaa näytteitä, valvoo lääkitystä ja seuraa asiakkaan vointia. Hoitajamme ohjaavat ja neuvovat asiakkaita ja omaisia palvelujen sekä etuisuuksien hakuun liittyvissä asioissa. Kotihoidon hoitohenkilöstöllä on joko lähi- tai sairaanhoitajan koulutus.

Kotihoito on tarvittaessa ympärivuorokautista ja se toteutetaan moniammatillisen työtiimin yhteistyöllä, johon kuuluvat kotihoidon lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti ja palveluohjaaja.

Kotihoidon tukipalvelut täydentävät muuta kotihoitoa. Jämsän ja Kuhmoisen yhteistoiminta-alueella järjestetään kotihoidon tukipalveluina ateria-, asiointi-, kylvetys-, turva- ja vaatehuoltopalveluja.

Toimi näin

Säännöllistä kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden kanssa laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jonka mukaan määräytyy palvelusta perittävä kuukausimaksu.

Mikäli koette tarvitsevanne kotihoidon palveluja, ottakaa yhteyttä palveluohjaajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille kuntalaisille, jotka alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun syyn takia tarvitsevat apua.

Kotihoito auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista keskittyen henkilökohtaiseen hoivaan ja hoitoon. Silloin kun asiakas tarvitsee apua vain siivouksessa, asiakkaat opastetaan pääasiallisesti hakemaan palveluja kotisiivousta tarjoavilta yhteisöiltä tai yksityisiltä yrityksiltä.

Palvelu on maksullinen.

Säännöllisistä kotihoidon palveluista peritään kuukausimaksu. Kuukausimaksu määräytyy yhdessä sovitun palvelun määrän, maksukyvyn ja perhekoon mukaan. Palveluiden määrää mitataan aikaperusteisesti ja tuloja tarkastellaan bruttoansion mukaan. Kotihoidon maksu perustuu asiakasmaksulakiin (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 ja asiakasmaksuasetus 912/1992).

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJämsän kaupunki
Palvelusta vastaaJämsän kaupunki
Alue Jämsä, Kuhmoinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jämsän kaupunki
Päivitetty: 27.9.2021