suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Huittisten kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • Huittinen
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon periaatteena on toimintakykyä tukeva työote, jolloin asiakasta kannustetaan ja tuetaan käyttämään ja vahvistamaan omia voimavarojaan. Kotihoito tukee asiakasta niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua omaisiltaan tai läheisiltään.

Palvelu perustuu toimintakyvyn ja palveluiden tarpeen arviointiin.

Toimi näin

Ota yhteyttä:

Pohjoinen, etelä, länsi; kotihoidon esimies, puh. 044 560 3219

Kuninkainen, itä; kotihoidon avopalveluohjaaja, puh. 044 560 4246

Kaarirannan rivitalot; Kaarirannan palveluasuntojen avopalveluohjaaja, puh. 050 394 6779

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvista satunnaisista kotihoidon käynneistä peritään 12,00 € / käynti.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHuittisten kaupunki
Palvelusta vastaaHuittisten kaupunki
Alue Huittinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Huittisten kaupunki
Päivitetty: 9.10.2020