suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Heinolan kaupungin kotihoidon hoitotiimit tuottavat teille kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluja Heinolan alueella. Lisäksi kotihoidon tiimit toteuttavat yhteystyössä tehostetun kotikuntoutuksen kanssa kotihoidon kuntouttavia arviointijaksoja (tilapäinen kotihoito) teidän tullessanne kotihoidon asiakkaaksi. Kuntouttavalle arviointijaksolle ohjaudutaan Asiakasohjausyksikkö Terveystuvan kautta. Kuntouttavalla arviointijaksolla arvioidaan teidän tai läheisenne hoidon tarve säännöllisen kotihoidon palvelulle.

Kotihoito auttaa teitä yksilöllisen tarpeen perusteella silloin, kun teillä tai läheisellänne on vaikeuksia suoriutua kodissanne päivittäisistä toiminnoista. Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa teidän asumisenne omassa kodissanne mahdollisimman pitkään.

Tilapäinen ja säännöllinen kotihoito voidaan järjestää teille tai läheisellenne kotihoidon palvelusetelipalveluna (palvelujen myöntämisperusteiden mukaan).

Kotihoidon tukipalveluina järjestetään ateriapalvelua, avointa päivätoimintaa, turvapalvelua, kauppapalvelua sekä kylvetyspalvelua.

Toimi näin

Kotihoidon, kotisairaanhoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja tehostetun kotikuntoutuksen palveluiden piiriin ohjaudutaan Asiakasohjausyksikkö Terveystuvan asiakasohjauksen kautta. Terveystuvan asiakasohjaajat selvittävät yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa palvelutarvetta, laativat palvelusuunnitelman ja järjestävät tarvittavat palvelut.

Halutessanne keskustella ikääntyvän kotona asumista tukevista palveluista, ottakaa yhteyttä Asiakasohjausyksikkö Terveystuvalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden sekä tehostetun kotikuntoutuksen saaminen edellyttää myöntämisperusteiden täyttymistä.

Palvelu on maksullinen.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Heinolan palvelusetelipalveluiden tuottajat

Ikääntyneiden palveluneuvonta

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHeinolan kaupunki
Palvelusta vastaaHeinolan kaupunki
Alue Heinola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 2.9.2020