suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hangon kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • Hanko
  • Julkinen palvelu

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä sitä täydentäviä sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja. Kotihoidon palvelujen lähtökohtana on turvata asiakkaille mahdollisimman laadukas ja turvallinen, omatoiminen elämä kotona. Kotihoidon toiminta koostuu asiakkaan auttamisesta kotona päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei itse selviydy korkean iän, sairauden tai vammaisuuden vuoksi.

Kotisairaanhoito on asiakkaan kotona tapahtuvaa hoitosuunnitelman mukaista, ammattihenkilöstön suorittamaa sairaanhoitoa.

Kotihoitoa toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja yhteistyötahojen kanssa.

Säännöllisen kotihoidon palvelu tarkoittaa säännöllistä, vähintään kerran viikossa saatavaa palvelua ja sen tarve kestää yli kuukauden.

Tilapäinen kotihoidon palvelu tarkoittaa satunnaisia kotikäyntejä yllättävissä ja muuttuneissa elämäntilanteissa ja palveluntarve kestää yleensä alle kuukauden.

Toimi näin

Aloitteen kotihoidosta voi tehdä asiakas, hänen omaisensa, hoitohenkilöstö tai yhteistyötaho. Ota yhteys kotihoitoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakas ei tule toimeen enää tukipalvelujen avulla.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaHangon kaupunki
Palvelun toteuttaaHangon kaupunki
Alue Hanko
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Hangon kaupunki
Päivitetty: 7.12.2018