suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon asiakkaalle laadittavassa yksilöllisessä, kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat sekä omaisten ja läheisten että yhteistyötahojen auttamismahdollisuudet. Palvelut koostuvat erilaisista tukipalveluista, mm. ateriapalvelusta, turvapalvelusta, sauna- ja kylvetyspalvelusta ja kuljetuspalveluista.

Tilapäistä kotihoitoa on mahdollista saada määräajaksi enintään kolme kuukautta kestävään hoitoon (esim. haavanhoito). Tilapäisenä kotihoitoa voidaan myöntää myös, jos kotona käydään harvemmin kuin kerran viikossa.

Haapaveden kotihoidossa työskentelee kolme ns. tiimiyhteisöä, etelä-, itä- ja länsitiimi.

Päivystysluonteisissa asioissa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin toimii puh. 044 7591 399.

Pyhännän osalta Helmi järjestää sopimuksen mukaisesti kotisairaanhoitopalvelut.

Toimi näin

Uuden kotihoidon asiakkaan palvelut käynnistetään kotihoidon sairaanhoitajan/kotiutustiimin tekemällä arviokäynnillä.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaan tulee ilmoittaa tulotietonsa kotihoidon maksun määrittämistä varten. Lisätietoa kotihoidosta saa hoito- ja hoivapalvelupäälliköltä, kotipalveluohjaajilta ja asumispalvelujen esimiehiltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoitoa myönnetään tarvekartoituksen pohjalta ikäihmisille.

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidon palveluista peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakas- ja palvelumaksut, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Maksu perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja muuttuu vain, jos hoito- ja palvelusuunnitelmaa muutetaan.

Kotihoidon tilapäisiltä asiakkailta periään tuloista riippumaton kiinteä maksu, joka määräytyy käynnin keston mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHaapaveden kaupunki
Palvelusta vastaaHaapaveden kaupunki
Alue Haapavesi, Pyhäntä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 27.10.2021