suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Espoon kaupunki

Kotihoito

  • Palvelu
  • Espoo
  • Julkinen palvelu

Kotihoito tukee ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Kotihoidosta saat tukea niihin arjen asioihin, joihin omat tai läheisesi voimavarat eivät riitä. Näitä arjen asioita ovat esimerkiksi lääkkeiden ottaminen, syöminen, peseytyminen, pukeutuminen ja sängystä nouseminen. Kotihoidon kautta voit saada kotiisi myös tukipalveluja, esimerkiksi ateria- ja turvapalvelua. Asiakkaat, jotka tarvitsevat apua vain kotitöissä, kuten siivouksessa ja kaupassa käynnissä, ohjaamme käyttämään yksityisiä palveluja.

Kotihoito on joko tilapäistä tai säännöllistä asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista riippuen. Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että saat kotihoidon palveluja harvemmin kuin viikoittain tai palvelu kestää alle kolme kuukautta. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa, että saat kotihoidon palveluja säännöllisesti, vähintään kerran viikossa. Kotihoitoa voidaan tuottaa Espoon kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä sopimuspalveluntuottajien kanssa.

Sovimme jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtaisen tavoitteen, asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Teemme jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman, jossa sovimme yhdessä asiakkaan kanssa kotihoidon palveluista. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Kotihoidon asiakkaana sinulle nimetään vastuuhoitaja.

Kotihoito on maksullista. Myös kotihoidon tukipalvelut ovat maksullisia. Tilapäisen kotihoidon asiakasmaksu on käyntiperusteinen. Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu määräytyy kotihoidon tuntimäärän sekä asiakkaan maksukyvyn ja perheenkoon mukaan. Kotihoidon asiakkaana saat tarvittaessa maksuttomia hoitovälineitä ja -tarvikkeita kotiisi.

Toimi näin

Ostopalveluyksikön yhteystiedot - Ostopalveluyksikkö: kotihoidonostopalvelut@espoo.fi

Tapiolan kotihoidon yhteystiedot - Tapiolan kotihoito: kotihoito.tapiola@espoo.fi

Espoon keskuksen kotihoidon... - Espoon keskuksen kotihoito: kotihoito.espoonkeskus@espoo.fi

Espoonlahden kotihoidon yhteystiedot - Espoonlahden kotihoito: kotihoito.espoonlahti@espoo.fi

Matinkylä-Olarin kotihoidon... - Matinkylä-Olarin kotihoito: kotihoito.matinkyla-olari@espoo.fi

Leppävaaran kotihoidon yhteystiedot - Leppävaaran kotihoito: kotihoito.leppavaara@espoo.fi

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEspoon kaupunki
Palvelusta vastaaEspoon kaupunki
Alue Espoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Espoon kaupunki
Päivitetty: 27.11.2021