suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maskun kunta

Kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki

  • Palvelu
  • Masku
  • Julkinen palvelu

Kotihoidontuki

Lapsen kotihoidontukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista. Kotihoidontukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, joka maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Hoitolisä sen sijaan maksetaan vain yhdestä lapsesta. Lasten kotihoidontuki maksetaan vanhemmalle tai muulle huoltajalle, joka hoitaa lasta.

Yksityisen hoidon tuki ja Maskun kuntalisä

Maskun kunta ja Kela ovat tehneet Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan (Varope §12 23.1.2018) päätöksellä uuden sopimuksen ajalle 1.5.2018-31.12.2020, jonka mukaan lastenhoidon tuen kuntalisän maksun suuruus määräytyy seuraavasti:

Kun oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen (jos molemmat huoltajat työssä tai opiskelemassa):

Päiväkotihoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 530 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 345 €

Ryhmäperhepäivähoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 350 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 350 €

Perhepäivähoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 320 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 320 €

Työsuhteinen hoitaja: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 300 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 300 €

Toisen huoltajan tai molempien huoltajien ollessa kotona, oikeus 20h/vko varhaiskasvatukseen:

Päiväkotihoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 265 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 172,50 €

Ryhmäperhepäivähoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 175 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 175 €

Perhepäivähoito: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 160 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 160 €

Työsuhteinen hoitaja: alle 3 vuotta olevasta lapsesta 150 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 150 €

Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää voi saada lapsesta, joka on päivähoidossa yksityisellä palveluntuottajalla; perhepäivähoitajalla, ryhmäperhepäivähoitajalla tai päiväkodissa. Kuntalisä maksetaan suoraan palveluntuottajalle.

Perheen lapsia perheen omassa kodissa hoitavalle yksityiselle hoitajalle, joka ei asu samassa osoitteessa, on myös mahdollisuus hakea ko. tukea.

Kuntalisä haetaan kunnan viranomaisen hyväksynnällä Kelalta (www.kela.fi), ko. sivuilta löytyy myös asiasta lisäinfoa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelusta vastaaMaskun kunta
Palvelun toteuttaaMaskun kunta
Alue Masku
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Maskun kunta
Päivitetty: 23.5.2019