suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kotihoidontuen kuntalisä

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Seinäjoen kaupunki
Alue: Seinäjoki
Palvelun kieli: suomi

Seinäjoen kaupunki maksaa kotihoidontuen kuntalisää määrärahojen puitteissa ja mikäli ehdot eivät muutu kesken vuotta.

Tuen määrä on nuorimmasta lapsesta saman suuruinen kuin lakisääteisen lasten kotihoidon tuen hoitolisä sekä perheen muista kotihoidon tuen hoitorahaan oikeuttavista lapsista 30 euroa/lapsi/kk.


Toimi näin

Hakemuksia saa varhaiskasvatustoimistosta (Kirkkokatu 6) tai Seinäjoen kaupungin verkkosivuilta.

Hakemukseen tulee liittää:

  • Kelan päätös, jolla on myönnetty lasten kotihoidon tuen hoitoraha ja hoitolisä
  • työnantajan todistus palkattomasta hoitovapaasta
  • todistukset määräaikaisista työsuhteista (työttömyyspäivärahaan oikeuttava työhistoria), mikäli ei ole vakituista työpaikkaa
  • toista vanhempaa koskeva todistus työstä / opiskelusta (ei koske yksinhuoltajia)
  • yrittäjiltä kopio kaupparekisteriotteesta
  • kuntalisä on veronalaista tuloa ja päätöksen jälkeen on toimitettava etuutta eli kuntalisää varten myönnetty muutosverokortti tai sivutuloverokortti

Kotihoidon tuen kuntalisähakemukset tulee toimittaa osoitteella:

Seinäjoen kaupunki

Varhaiskasvatustoimisto / kuntalisä

Kirkkokatu 6

60100 Seinäjoki

Tiedustelut:

Toimistosihteeri Tarja Siik

p. 06 416 2169


Kenelle ja millä ehdoin

Edellytykset kuntalisän maksamiselle ovat seuraavat:

1. Perheellä on oikeus lakisääteiseen lasten kotihoidon tuen hoitorahaan ja tulosidonnaiseen hoitolisään.

2. Perheessä on kaksi tai useampi alle kouluikäinen lapsi, joista vähintään yksi on alle 3- vuotias.

3. Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Ei saa käyttää kaupungin omia tai kaupungin tukemia päivähoitopaikkoja. Kerho-, leikkitoiminta ja esikoulu eivät estä kuntalisän saamista.

4. Hoitava vanhempi jää vakinaisesta työstä hoitovapaalle ja on oikeutettu palaamaan työhön hoitovapaan päätyttyä tai on jäänyt äitiyslomalle tai hoitovapaalle määräaikaisen työ- tai virkasuhteen aikana ja hänellä on työttömyyspäivärahaan oikeuttava työhistoria.

5. Toisen vanhemmista tulee olla työssä tai päätoiminen opiskelija ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa.


Palvelun toteuttaa: 
Seinäjoen kaupunki