suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ISSHP

Kotihoidon palvelut

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoidossa toteutetaan toimintakykyä ylläpitävää työotetta, jolla tuetaan asiakkaiden oman näköistä elämää ja osallisuutta sekä itsenäistä kotona asumista. Asiakkaan henkilökohtaisen hoidon ja hoivan ja esimerkiksi lääkkeenjaon lisäksi kotihoidon palveluihin kuuluvat kotiutus, kotikuntoutus ja muistiohjaus sekä tukipalvelut.

Kotihoidon palveluja voi saada silloin kun arjen askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista ei enää selviydy ilman ulkopuolista apua. Ikääntyneen on mahdollista saada kotiin terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, mikäli hän on estynyt käyttämään terveyskeskuksen vastaanoton palveluja tai hoito kotona vaatii säännöllistä sairaanhoidollista tukea.

Kotihoito suunnitellaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma tarvittavista palveluista ja tukitoimista.

Ikääntynyt voi myös itse ostaa haluamiaan palveluita yksityisiltä palveluntarjoajilta

Toimi näin

Kotihoidon palvelujen saaminen, palveluohjaus. Palveluohjaus on hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja ohjausta, joka pitää sisällään tietoa palveluista ja etuuksista sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Palveluohjauksella pyritään tukemaan omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä itsehoitoa. Palvelu suunnitellaan yhdessä asiakkaan hänen läheistensä kanssa. Palveluohjaus kotihoidossa on asiakaslähtöistä sosiaali- ja terveysalan työtä. Palveluohjaus on tarkoitettu pääsääntöisesti ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoito on tarkoitettu asiakkaille, jotka

•eivät selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla ja/tai joiden hoito ja huolenpito vaativat erityistä ammattitaitoa

•tarvitsevat säännöllistä, pääasiassa päivittäistä hoivaa ja huolenpitoa, ja/tai sairaanhoitoa selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoistaan

•jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

•jotka tarvitsevat terveydentilaan liittyvää määräaikaista sairaanhoitajan arviointia ja ohjausta tai hoitotoimenpiteiden opettamista joko asiakkaalle itselleen tai hoitoon osallistuville tahoille eivätkä toimintakykynsä tai terveydentilansa vuoksi voi käyttää vastaanottopalveluja (esim. verenohennushoidon aloitus)

•tilapäistä apua tarvitseva asiakas (alle 2 viikkoa) tai ainoastaan kerran viikossa pesuapua tarvitseva asiakas pyritään ohjaamaan ensisijaisesti yksityisille palveluntuottajille

•yksinomaan verinäytekontrolleja tarvitsevat käyttävät vastaanottojen palveluja, mikäli pystyvät liikkumaan ilman saattajaa yleisellä kulkuneuvolla tai taksilla

•kotihoidon toimesta tehtävä lääkehoidon toteutus voidaan suorittaa apteekin annosjakeluna. Palvelusta tehdään sopimus asiakkaan, apteekin ja kotihoidon kanssa.

•yksinomaan siivousta tai vaatehuoltoa ei anneta kotihoidon palveluina

Palvelu on maksullinen.

Hinta määräytyy voimassaolevan asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaItä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ISSHP
Palvelusta vastaaItä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ISSHP
Alue Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ISSHP
Päivitetty: 12.4.2021