suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Kotihoidon kuntouttava päivätoiminta

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kun­tout­ta­val­la päi­vä­toi­min­nal­la tue­taan ko­to­na asu­via ikäih­mi­siä ja hei­dän lä­hi­ver­kos­toaan. Pai­no­pis­tee­nä on

kun­tout­ta­va, en­nal­taeh­käi­se­vä, toi­min­ta­ky­kyä yl­lä­pi­tä­vä, vi­rik­keel­li­nen ja oh­jat­tu toi­min­ta.

Toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen tu­kee ko­to­na pär­jää­mis­tä. Ta­voit­tee­na on eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä, an­taa ver­tais­tu­kea, yl­lä­pi­tä ...

Toimi näin

Ota yhteyttä oman alueen kotihoidon palveluesimieheen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttavaa päivätoimintaa voidaan myöntää, kun asiakkaan fyysisessä toimintakyvyssä on tapahtunut muutos, asiakkaan elämänmuutos, joka altistaa yksinäisyydelle, masentumiselle tai passivoitumiselle, asiakkaan asumisolosuhteiden muutos (pesutilojen puutteellisuus tai peseytyminen ei ole muuten järjestettävissä), varhaisen vaiheen muistisairaus tai omaishoitajan jaksamisen tukeminen.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 27.3.2023