suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Kotiäänestys kuntavaaleissa

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Ennakkoäänestys järjestetään kuntavaaleissa 26. toukokuuta - 8. kesäkuuta 2021. Kotiäänestys toteutetaan jonakin ennakkoäänestysajanjakson päivänä kello 9-20 välisenä aikana.

Kotona voit äänestää ennakkoon, jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestykseen sinun on ilmoittauduttava omalle kotikunnallesi viimeistään 1. kesäkuuta 2021 kello 16. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta hänen valitsemansa henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Toimi näin

Kotiäänestykseen sinun on ilmoittauduttava omalle kotikunnallesi viimeistään 1. kesäkuuta 2021 kello 16.

Kotiäänestyksen vaiheet:

  1. Vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo ja äänestäjän henkilöllisyys todetaan. Äänestäjälle annetaan äänestyslippu.

2. Äänestäjä tekee merkinnän äänestyslippuun niin, että vaalisalaisuus säilyy.

3. Äänestyslippu leimataan ja suljetaan vaalikuoreen.

4. Kotiäänestyksen lähetekirje ja kotiäänestyslomake täytetään.

5. Vaalikuori ja lähetekirje suljetaan lähetekuoreen.

6. Kotiäänestyksen yhteydessä mahdollisesti äänestävä omaishoitaja äänestää (vaiheet 1-5 soveltuvin osin).

Kenelle ja millä ehdoin

Kotona voit äänestää ennakkoon, jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kuntavaaleissa olet äänioikeutettu, mikäli täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 13. kesäkuuta 2021, ja olet

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja sinulla on Suomessa kotikunta 23. huhtikuuta 2021; tai

b) muun valtion kansalainen, jolla on Suomessa kotikunta 23. huhtikuuta 2021 ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan 23. huhtikuuta mennessä; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka Suomessa 23. huhtikuuta 2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22. huhtikuuta 2021 haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu asianomaisessa kunnassa asumiseen. Siten esimerkiksi pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset (ulkosuomalaiset) eivät ole äänioikeutettuja kuntavaaleissa, vaikka ovatkin Suomen kansalaisia.

Kuntavaalien äänioikeutta et voi menettää muutoin kuin muuttamalla pysyvästi ulkomaille.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 27.5.2021