suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Kotiäänestys aluevaaleissa

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Ennakkoäänestys järjestetään aluevaaleissa 12.-18. tammikuuta 2022. Kotiäänestys toteutetaan jonakin ennakkoäänestysajanjakson päivänä kello 9-20 välisenä aikana.

Kotona voit äänestää ennakkoon, jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestykseen sinun on ilmoittauduttava omalle kotikunnallesi viimeistään 11. tammikuuta 2022 kello 16. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta hänen valitsemansa henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Henkilöt, joiden kotikunta on Rovaniemi, voivat ilmoittautua kotiäänestykseen Rovaniemen keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan tiistaihin 11.1.2022 klo 16.00 asti vaaliassistentti Julius Fagerström (puh. 040 630 8547).

Toimi näin

Kotiäänestykseen sinun on ilmoittauduttava omalle kotikunnallesi viimeistään 11. tammikuuta 2022 kello 16.

Kotiäänestyksen vaiheet:

  1. Vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo ja äänestäjän henkilöllisyys todetaan. Äänestäjälle annetaan äänestyslippu.

2. Äänestäjä tekee merkinnän äänestyslippuun niin, että vaalisalaisuus säilyy.

3. Äänestyslippu leimataan ja suljetaan vaalikuoreen.

4. Kotiäänestyksen lähetekirje ja kotiäänestyslomake täytetään.

5. Vaalikuori ja lähetekirje suljetaan lähetekuoreen.

6. Kotiäänestyksen yhteydessä mahdollisesti äänestävä omaishoitaja äänestää (vaiheet 1-5 soveltuvin osin).

Kenelle ja millä ehdoin

Kotona voit äänestää ennakkoon, jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Aluevaaleissa olet äänioikeutettu, mikäli täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 23. tammikuuta 2022, ja olet

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja sinulla on Lapin hyvinvointialueella kotikunta 3. joulukuuta 2021; tai

b) muun valtion kansalainen, jolla on Lapin hyvinvointialueella kotikunta 3. joulukuuta 2021 ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Lapin hyvinvointialueella kahden vuoden ajan 3. joulukuuta mennessä; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka Lapin hyvinvointialueella 3. joulukuuta 2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 2. joulukuuta 2021 haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 10.1.2022