suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kontaktimateriaalialan toimijan ja toiminnan rekisteröinti, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

 • Lupa tai muu velvoite
 • 5 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Elintarvikekontaktimateriaalin valmistajan, maahantuojan ja jakelijan, kuten tukkukaupan, on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta kontaktimateriaalitoiminnasta.

Elintarvikekontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat tai jotka on suunniteltu olemaan kosketuksissa elintarvikkeen kanssa suoraan tai välillisesti. Niitä ovat esimerkiksi

 • elintarvikepakkaukset
 • kertakäyttöastiat ja -käsineet
 • keittiövälineet
 • keittiön pientyökoneet
 • elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet.

Elintarvikekontaktimateriaaleja ovat myös raaka-aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa. Lisäksi muun muassa painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin.

Jos sinulla on toimintaa useilla paikkakunnilla, on ilmoitus lähetettävä kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen.

Toimi näin

Tee ilmoitus ilppa-ilmoituspalvelussa tai lomakkeella toimintapaikkakuntasi elintarvikevalvonnasta vastaavalle viranomaiselle toiminnan alkaessa.

Kun olet tehnyt ilmoituksen, saat tiedon ilmoituksesi vastaanottamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä. Elintarvikevalvontaviranomainen tarkastaa yrityksesi toiminnan säännöllisesti valvontasuunnitelmansa mukaisesti.

Ilmoita myös toimijan vaihtumisesta, toiminnan muuttumisesta tai päättymisestä ilppa-ilmoituspalvelussa. Voi ilmoittaa muutoksista myös lomakkeella toimintapaikkakunnan viranomaiselle. Käytä tällöin muutosilmoitukseen samaa lomaketta kuin aloitusilmoitukseen.

Ilppa -ilmoituspalvelun kautta tehtävää ilmoitusta varten tarvitset Suomi.fi -palvelun valtuudet. Lisätietoa ilppa - ilmoituspalvelun käytöstä löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Valittavanasi on myös Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen pdf- ja word -pohjainen lomake, jonka voit lähettää sähköpostilla tai kirjepostilla Mikkelin kaupungin kirjaamoon käsiteltäväksi. Löydät lomakkeet ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset verkkosivuilta. Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla sijaitsevaa toimintaa koskeva ilmoitus tehdään Mikkelin seudun ympäristöpalveluun.

Lisätietoa kontaktimateriaaleista löydät Ruokaviraston internet-sivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia elintarvikekontaktimateriaaleja markkinoille saattavia toimijoita Suomessa. Tällaisia toimijoita ovat

 • kontaktimateriaalien valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat
 • varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat
 • kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat
 • kontaktimateriaalien tuontia EU-alueelta tai sen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia alan toimijoita riippumatta siitä, mistä kontaktimateriaalista tai -tarvikkeesta on kysymys.

Jos toimija vaihtuu tai toiminta muuttuu tai päättyy, toimijan tulee ilmoittaa siitä viivytyksettä.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toimijoilta.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Ilmoituksesi käsitellään mahdollisimman pian. Terveystarkastaja voi pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja tai muita tarpeellisia selvityksiä ilmoituksen käsittelemiseksi. Saamasi todistus on osoitus siitä, että toimintanne on lisätty elintarvikevalvonnan valvontakohteeksi.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Palvelusta vastaa

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
Tekstistä vastaa: Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
Päivitetty: 31.10.2023