suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Konkurssipesän nopeutettu palkkaturvamenettely

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvana maksetaan saatavia, joiden peruste ja määrä on saatu selvitettyä. Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki sellaiset työsuhteesta johtuvat saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan.

Konkurssipesä voi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suostumuksella hakea palkkaturvaa työntekijöiden lukuun ns. nopeutetussa palkkaturvamenettelyssä. Menettelyllä pyritään siihen, että työntekijöille pystyttäisiin maksamaan lopputili kahden viikon irtisanomisajan päättymiseen mennessä.

Konkurssipesä hakee kaikkien työntekijöiden palkkoja yhdellä hakemuksella, jonka liitteenä ovat palkkalaskelmat ja yhteenveto saatavista. ELY-keskus maksaa saatavien yhteissumman konkurssipesälle ja konkurssipesä tilittää palkat työntekijöille.

Palkkaturvana maksettu saatava peritään työnantajalta tai tämän konkurssipesältä korkoineen takaisin valtiolle. Palkkaturvapäätös on heti täytäntöönpanokelpoinen. Konkurssitapauksessa saatavaa peritään valvomalla se työnantajan konkurssissa ja konkurssipesän velkojen osalta saatava peritään maksukehotuksella.

Toimi näin

Lähetä viipymättä tieto alkaneesta konkurssista Uudenmaan ELY-keskukselle sähköpostilla osoitteeseen palkkaturva.uusimaa(at)ely-keskus.fi. Sinulle lähetetään sähköpostilla tieto asiaa hoitavasta henkilöstä ja linkki ohjeisiin nopeutetusta palkkaturvamenettelystä pesänhoitajalle ja palkanlaskijalle. Ohjeet löytyvät myös ELY-keskuksen verkkopalvelusta.

Ilmoita samassa yhteydessä, onko yhtiössä työntekijöitä ja tuleeko konkurssipesä hakemaan työntekijöiden puolesta palkkaturvaa. Palkkaturvan virkailija ilmoittaa sinulle asiaa hoitavan valmistelijan ja esittelijän yhteystiedot. Sinun tulee toimittaa palkanlaskijalle esittelijän yhteystiedot sekä ELY-keskuksen ohje ”Nopeutetun palkkaturvamenettelyn ohje palkanlaskijalle”. Olisi hyvä, että palkanlaskija kysyisi epäselvissä tilanteissa neuvoja esittelijältä jo ennen palkkojen laskennan aloittamista.

Konkurssipesän toimiminen palkkaturvan hakijana edellyttää ELY-keskuksen suostumusta. On tärkeää, että menettely saadaan vireille heti konkurssin alettua ja palkanlaskija aloittaa palkanlaskennan pikaisesti. Näin voidaan saada palkat maksettua työntekijöille työsuhteen päättyessä, jolloin säästytään odotusajan palkoilta ja viivästyskoroilta.

Toimita palkkalaskelmat heti niiden valmistuttua asiaa hoitavalle esittelijälle, sillä on mahdollista, että niitä joudutaan vielä muuttamaan. Esittelijä käy palkkalaskelmat läpi ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista suoraan palkanlaskijalle. Palkkalaskelmista tulee käydä ilmi saatavien laskentaperuste, kertymisaika, eräpäivä ja bruttomäärä sekä palkasta tehtävät vähennykset.

Pesänhoitajan on kuultava työntekijöitä tai heidän edustajaansa palkkaturvana haettavista saatavista.

Mikäli konkurssipesä hakee ns. massavelkaisia saatavia, tulee konkurssipesälle hakea pikaisesti Y-tunnus ja ilmoittaa se ELY-keskukselle.

Esittelijä antaa sinulle luvan tehdä palkkaturvahakemuksen, jos palkkaturvan edellytykset täyttyvät. Täytä palkkaturvahakemus C-lomake. Palkkaturvahakemuksen liitteenä tulee olla työntekijöiden palkkalaskelmat. Lisäksi tulee tehdä yhteenveto, josta käyvät ilmi työntekijöiden yhteenlasketut bruttopalkat, ennakonpidätykset, muut vähennykset ja nettopalkat. Toimita hakemus liitteineen asiaa hoitavalle valmistelijalle ja esittelijälle sähköpostilla.

Huom! Aikaa palkkalaskelmien valmistumisesta palkkaturvan maksuun tarvitaan normaalisti 3-4 arkipäivää. Mikäli aikataulu näyttää liian tiukalta, ota yhteys asiaa hoitavaan esittelijään.

Kenelle ja millä ehdoin

Palkanlaskenta konkurssitilanteessa vastaa hyvin pitkälle normaalia lopputilin laskemista. Saatavien tulee perustua työlainsäädäntöön, työsopimukseen ja työsuhteissa mahdollisesti sovellettavaan työehtosopimukseen. ELY-keskukselle on ilmoitettava työsuhteissa sovellettava työehtosopimus. Työntekijöille laaditaan normaalit palkkalaskelmat, joiden perusteella pesänhoitaja hakee palkkaturvaa. Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat, jotka työnantajakin olisi ollut velvollinen maksamaan muutamia palkkaturvalaista aiheutuvia poikkeustilanteita lukuun ottamatta.

Konkurssi ja palkkaturvamenettely aiheuttavat kuitenkin joitakin normaalista poikkeavia toimenpiteitä palkanlaskentaan. Haettavat saatavat tulee olla eri palkkalaskelmilla seuraavan jaon mukaisesti:

Valvottavat saatavat

  • Palkanmaksujakso katkaistaan konkurssin alkamispäivän mukaan ja palkat ym. saatavat lasketaan erikseen sen mukaan, ovatko ne syntyneet ennen konkurssia vai sen aikana. Ennen konkurssia syntyneet saatavat lasketaan konkurssiin asettamispäivään asti tämä päivä mukaan lukien.
  • Lomakorvaus maksetaan myös viimeisen kuukauden osalta valvottavana saatavana, vaikka lomaoikeus olisikin osittain kertynyt konkurssiin asettamisen jälkeen. Poikkeuksena on prosenttiperusteinen lomakorvaus, ks. kohta massavelkaiset saatavat.

Massavelkaiset saatavat

  • Konkurssin alkamisen jälkeiseen aikaan kohdistuu yleensä vain 14 päivän irtisanomisajan palkka, johon sisältyy normaalisti 10 työpäivää. Palkka maksetaan työpäiviltä. Jos lomakorvaus lasketaan prosenttiperusteella, kuten esim. talonrakennusalalla, irtisanomisajan palkasta lasketaan lomakorvaus massavelkoihin.

Ota huomioon tämä, jos yritys on ollut yrityssaneerauksessa:

  • Yrityssaneerausmenettelyn aikaiset saatavat tulee laskea erikseen. Ota yhteyttä pesänhoitajaan tai palkkaturvaan tarkempien ohjeiden saamiseksi siitä, miltä ajalta saatavat lasketaan edellisten lisäksi erikseen.

Katso tarkemmat ohjeet palkkalaskelman sisällöstä ja palkkaturvana maksettavien saatavien edellytyksistä ohjeista.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 26.2.2020