suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Kommunikaatio-opetus

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Kommunikaatio-opetuksella tarkoitetaan viittomakielen, tai puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen opetusta, tai kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjausta.

Kommunikaatio-opetuksen tavoitteena on, että vammaisella henkilöllä ja hänen lähipiirillään on yhteinen kieli ja kommunikointikeino. Kommunikaatio-opetusta myönnetään tilanteissa, joissa henkilö tarvitsee puhetta korvaavaa, tai puhetta tukevaa vaihtoehtoista kommunikaatiokeinoa arkipäivän tilanteisiin. Kommunikaatio-opetus ei korvaa puheterapeutin antamaa puheterapiaa tai ohjausta, eikä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia.

Kommunikaatio-opetus järjestetään vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena.

Kommunikaatio-opetusta haetaan vammaispalveluista.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakassuhde vammaispalveluihin käynnistyy yhteydenotosta palveluohjaukseen tai asiakkaan jättäessä vammaispalveluhakemuksen:

Palveluohjauksen puhelinnumero

1. 09 8392 Palveluohjauksen yhteydessä asiakas ja vammaispalvelujen työntekijä arvioivat yhdessä asiakkaan palvelutarvetta. Tämän jälkeen tehdään yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma. Mukana suunnitelman teossa voivat olla myös asiakkaan toivomat tukihenkilöt.Sopeutumisvalmennuksen muotoja voivat olla esimerkiksi: iittomakielen tai muun kommunikaatiotaidon opetus, liikkumistaidon opetus, palvelujen käytön opetus, asumisvalmennus ja -kokeilu, erilaiset sopeutumisvalmennuskurssit.

Kurssit toteutetaan terveydenhuollon lääkinnällisenä kuntoutuksena, KELA:n kuntotutustoimintana tai vammaispalvelulain perusteella sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennuksena ei tueta sellaista toimintaa, joka sisällöltään on loma- ja virkistystoimintaa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 20.11.2019