suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kommunikaatio-opetus

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Kommunikaatio-opetuksella tarkoitetaan viittomakielen, tai puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen opetusta, tai kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjausta.

Kommunikaatio-opetuksen tavoitteena on, että vammaisella henkilöllä ja hänen lähipiirillään on yhteinen kieli ja kommunikointikeino. Kommunikaatio-opetusta myönnetään tilanteissa, joissa henkilö tarvitsee puhetta korvaavaa, ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Kommunikaatio-opetusta voidaan myöntää

- kuurolle, kuulovammaiselle, kuulonäkövammaiselle

- puhevammaiselle henkilölle

- hänen lähipiirilleen.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin kaupunki
Tekstistä vastaa: Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 3.10.2023