suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Kommunikaatio-opetus

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Kommunikaatio-opetuksella tarkoitetaan viittomakielen, tai puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen opetusta, tai kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjausta.

Kommunikaatio-opetuksen tavoitteena on, että vammaisella henkilöllä ja hänen lähipiirillään on yhteinen kieli ja kommunikointikeino. Kommunikaatio-opetusta myönnetään tilanteissa, joissa henkilö tarvitsee puhetta korvaavaa, tai puhetta tukevaa vaihtoehtoista kommunikaatiokeinoa arkipäivän tilanteisiin. Kommunikaatio-opetus ei korvaa puheterapeutin antamaa puheterapiaa tai ohjausta, eikä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia.

Kommunikaatio-opetus järjestetään vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena. Kommunikaatio-opetusta voidaan järjestää perheopetuksena, ryhmäopetuksena tai etäopetuksena.

Kommunikaatio-opetusta haetaan vammaispalveluista. Hakemuksen liitteenä tulee olla suositus ja epikriisi, tai muu lausunto hakijan toimintakyvystä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kommunikaatio-opetusta voidaan myöntää

- kuurolle, kuulovammaiselle, kuulonäkövammaiselle

- puhevammaiselle henkilölle

- hänen lähipiirilleen.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 15.10.2021