suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kiropraktikon nimikesuojausrekisteröinti (tutkinto EU-/ETA-maasta)

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kiropraktikon ammatti on Suomessa nimikesuojattava ammatti. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin (Terhikki) ammattinimikett ...

Toimi näin

Valviralle osoitetaan hakemus oikeudesta toimia nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Hakemusprosessi on erilainen riippuen hakijan koulutusmaasta ja kansalaisuudesta.

Kiropraktiikan koulutusta ei järjestetä Suomessa, vaan koulutus suoritetaan Maailman kiropraktikkoliiton hyväksymissä oppilaitoksissa ulkomailla.

EU/ETA-valtioissa koulutetut:

Hakija täyttää hakemuslomakkeen sekä liittää mukaan virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen passista tai vastaavasta kansalaisuuden osoittavasta asiakirjasta.

Muut liitteet:

  • virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta tai diplomista sekä niihin kuuluvat liitteet (esim. oppiaineluettelo, arvosanat, jne.)
  • alkuperäinen tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös todistus voimassaolevasta ammatinharjoittamisoikeudesta EU-lähtömaassa
  • alkuperäinen tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös todistus siitä, että koulutus vastaa EU-direktiivin vaatimuksia
  • Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän käännökset yllä mainituista asiakirjoista. Käännösten pitää olla joko suomen- tai ruotsinkielisiä. Käännökset voi toimittaa alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä.

Ammattiin ei voi hakea eurooppalaista ammattikorttia.

Kenelle ja millä ehdoin

  • Suoritettu kiropraktikon tutkinto

Seuraavat edellytykset koskevat vain henkilöiltä, joka eivät ole EU/ETA-valtion kansalaisia

  • Riittävä kielitaito; todistus siitä, että hakija on suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon tai yleisen kielitutkinnon. Valtiohallinnon kielitutkinnosta vaaditaan tyydyttävä taitotaso ja yleisestä kielitutkinnosta keskitason tutkinto (tasot 3–4).

Henkilö, jolla ei ole hakemushetkellä suomalaista henkilötunnusta, on ilmoitettava henkilötunnus Valviraan heti sen saatuaan.

On hyvä seurata Valviran ja Sosiaali- ja terveysministeriön kotisivuja www.valvira.fi ja www.stm.fi sekä tutustua ministeriön oppaisiin potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä ja turvallisesta lääkehoidosta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.


Käsittelyaika

3 - 4 kuukautta hakemuksen saapumisesta. Puutteelliset hakemukset viivästyttävät hakemuksen käsittelyä.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Palvelun toteuttaa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Palvelusta vastaa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Päivitetty: 5.10.2021