suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kiellon tai rajoituksen hakeminen maastoliikenteelle

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käytölle tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella voi hakea kieltoa tai rajoitusta.

Kielto tai rajoitus voidaan antaa, mikäli moottoriajoneuvojen käyttämisestä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella aiheutuu haittaa. Haitta voi aiheutua luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle ed ...

Toimi näin

Hae kieltoa tai rajoitusta siltä ELY-keskukselta, jonka toimialueella esityksessä tarkoitettu alue sijaitsee.

Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi:

  • lähettäjän nimi ja asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot,
  • alue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan, esitettynä mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla,
  • kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika,
  • kiellon tai rajoituksen perusteet sekä
  • muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset seikat.

Lähetä hakemus mieluiten sähköisesti ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä. Hakemuksen voi myös tulostaa ja postittaa ELY-keskuksen kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Esityksen kiellon tai rajoituksen määräämiseksi voi tehdä asianomainen kunta tai kunnan jäsen, paliskunta taikka sellainen viranomainen, yhteisö tai maanomistaja, jota asia koskee.

Sekä myönteinen että kielteinen päätös on maksullinen. Maksu määräytyy esityksen vireilletulon ajankohtana voimassa olevan ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä KEHA-keskuksen maksullisista suoritteista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 15.12.2021