suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kelirikkoajan poikkeuslupa maanteille

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Kelirikkoajan painorajoituksilla pyritään säilyttämään kantavuudeltaan heikkojen teiden mahdollisimman hyvä liikennöitävyys, vähentämään teiden vaurioitumista raskaan liikenteen johdosta sekä varmistamaan elintärkeiksi katsottavien kuljetusten liikennöinti myös kelirikkokautena. Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskukset voivat myöntää maksullisen, tilapäisen kuljetusluvan painorajoitetulle tielle. Elintärkeiksi luokitellut kuljetukset eivät tarvitse poikkeuslupaa. Ne ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä kuljetuksia, jotka on voitava hoitaa myös painorajoitetuilla teillä.

Elintärkeäksi katsottavia kuljetuksia ovat mm:

 • hälytysajoneuvo
 • tienpitoajoneuvo
 • linja-auto reittiliikenteessä
 • työmatkaliikenne (työmatka raskaalla ajoneuvolla työkohteeseen ilman kuormaa)
 • maidonkuljetus
 • energiahuollon säännölliset ja voimaloiden päivittäisen toiminnan kannalta välttämättömät turvekuljetukset ja vastaavat
 • teuraseläinten kuljetus
 • kevätkylvöihin liittyvien raskaiden maatalouskoneiden siirrot sekä siemenviljan ym. kuljetus
 • eläinrehun, kuiviketurpeen ja polttoaineen kuljetus silloin, kun kulutus suhteessa varastotilojen kokoon ei anna mahdollisuutta kuljetusten ennakointiin
 • talousjätteiden keräily (kunnan järjestämä, lakiin perustuva ja sovitun aikataulun mukaan toimiva)
 • tilakohtainen lietelannan ajo
 • päivittäistavarakuljetus kauppaan
 • myymäläauto.

Esimerkkejä kuljetuksista, joilta vaaditaan poikkeuslupa:

 • puutavara
 • maa-ainekset
 • polttoaineet (paitsi kun kulutus suhteessa varastotilojen kokoon ei anna mahdollisuutta kuljetusten ennakointiin)
 • teolliset lannoitteet
 • rakennustarvikkeet
 • metsä- ja rakennustyökoneet
 • erikoiskuljetukset

Yleisimmin käytetään 12 tonnin painorajoitusta ja vain poikkeustapauksissa käytetään 4 t:n rajoitusta. Painorajoitukset eivät koske elintärkeiksi katsottuja kuljetuksia.

Painorajoitusten asettamistarvetta ennustetaan vuodenvaihteen tienoilla. Ennustetta tarkennetaan maaliskuun alussa, kun valmistuu ennuste kevään kelirikon vaikeudesta. Kevään sääolosuhteita seurataan aktiivisesti ja kelirikon etenemisestä ja painorajoitustarpeesta tiedotetaan säännöllisesti.

Toimi näin

Täytä hakemuslomake ja lähetä ELY-keskukseen, jonka alueella painorajoitettu tie on.

Lupia ei myönnetä puhelimitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupakäsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien senhetkinen kunto. Poikkeuslupien myöntämisessä noudatetaan pidättyvyyttä ja niitä myönnetään vain hyvin perustein.

Palvelu on maksullinen.

Lupapäätöksistä peritään suoritemaksu valtioneuvoston maksullisista suoritteista antaman asetuksen mukaisesti.


Määräaika

Kelirikkoajan poikkeuslupa maanteille on oltava ennen painorajoitetulle tielle ajamista.

Käsittelyaika

Lupahakemuksen käsittely kestää pari työpäivää.

Voimassaoloaika

Lupa myönnetään yleensä kuljetuskohtaisesti kertaluonteisena. Kuitenkin määrällisesti ja ajallisesti selvästi kontrolloidusta kuljetuksesta on tarkoituksenmukaista ja perusteltua myöntää sen suorittamiseen useampien erillisten lupien sijasta yksi lupa. Pitempiaikaiseen lupaan jätetään varaus sen perumiseen ennen voimassaoloajan päättymistä, jos tien liikennöitävyys niin vaatii.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 24.3.2021