suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Kehitysvammapalvelut

  • Palvelu
  • Pielavesi
  • Julkinen palvelu

Pielaveden kunta tuottaa kehitysvammaisille kuntalaisille päivä- ja työtoimintaa, asumispalveluita sekä palveluohjausta.

Kaikki uudet kehitysvammaiset ohjautuvat palveluihin erityispalveluiden esimiehen kautta. Hän antaa kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen neuvontaa, ohjausta ja tietoa Pielavedellä järjestettävistä kehitysvammapalveluista.

  • Pielaveden kunnan tarjoama päiväaikainen toiminta on mielekästä tekemistä kehitysvammaisen henkilön itsenäisen toiminnan tukemiseksi sekä esimerkiksi vuorovaikutuksen ja elämänhallinnan vahvistamiseksi. Päiväaikainen toiminta on jaettu päivätoimintaan sekä arjenhallintakerhoon.

  • Työtoiminnassa asiakkaille pyritään etsimään ja löytämään heitä kiinnostava ”oikea työpaikka”, jossa asiakkaat voivat työskennellä avotyössä. Tarkoituksena on, että joillekin asiakkaille avotyö voisi jossain vaiheessa muuttua myös palkkatyöksi. Lisäksi työtoimintaamme toteutetaan omassa myymälässämme sekä yhteistyökumppaneiden työpaikoilla. Vain pieni osa asiakkaistamme työskentelee enää perinteisen käsitöihin painottuvassa työtoiminnassa.

  • Kehitysvammaisille kuntalaisille on tarjolla asumispalveluja Vasalan tuetun asumisen yksikössä, sekä kotikuntoutuksen turvin omissa kodeissa. Asumispalvelua hankitaan osaksi myös ostopalveluna asiakkaan tarpeiden mukaisesti muun muassa hoitokodeista tai järjestetään perhehoitona.

Erityishuollon tarpeessa olevalle ihmiselle laaditaan erityishuolto-ohjelma, johon kirjataan kaikki ne palvelut, joita henkilölle myönnetään kehitysvammalain nojalla riippumatta siitä milloin, missä ja kuka palvelut järjestää. Erityishuolto-ohjelmaan kirjattavia palveluita ovat mm. työtoiminta, päivätoiminta, asumisen tukitoimet, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, tilapäishoito, kuntoutusohjaus, tukihenkilö, erityisneuvolan tai kuntoutuskeskuksen tuottamat palvelut (erityishuoltopiirien neuvolapalvelut). Erityishuolto-ohjelma laaditaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen holhoojansa tai muun huoltajansa kanssa.

Toimi näin

Ota yhteyttä erityispalveluiden esimieheen saadaksesi lisätietoa kehitysvammaisten palveluista.

Kehitysvammaisten asumispalveluita voit hakea vammaispalveluhakemuslomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Erityispalveluiden esimies tekee päätöksen työ-, avotyö- ja päivätoimintojen myöntämisestä. Päätöksen tehostetusta palveluasumisesta tekee perusturvajohtaja perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan ja palvelun tarpeen arvioon. Tuetusta asumisesta tekee päätöksen erityispalveluiden esimies.

Palvelu on maksuton.

Työtoiminta on asiakkaalle maksutonta. Asiakkaalle maksetaan työstä työosuusraha, jonka kriteeristön perusturvalautakunta on vahvistanut. Työpäivän aikana tapahtuvasta ruokailusta asiakkaalta peritään asiakasmaksu, joka on kulloinkin voimassa olevan perusturvalautakunnan päätöksen mukainen.

Kouluikäisen kehitysvammaisen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen on maksutonta sen vuoden loppuun, jolloin lapsi/nuori täyttää 16 vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPielaveden kunta
Palvelusta vastaaPielaveden kunta
Alue Pielavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 28.9.2021