suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kemijärven kaupunki

Kehitysvammapalvelut

  • Palvelu
  • Kemijärvi
  • Julkinen palvelu

Kunnan tulee huolehtia kehitysvammaisten erityishuollon palvelujen järjestämisestä. Laissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.

Erityishuollon tarkoituksena on edistää erityishuollon tarpeessa olevan henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat:

1) tutkimus, joka käsittää erityishuollon yksilöllisen suunnittelun ja toteuttamisen edellyttämät lääketieteelliset, psykologiset ja sosiaaliset selvitykset sekä soveltuvuuskokeet;

2) terveydenhuolto;

3) tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus;

4) työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta;

5) henkilökohtaisten apuneuvojen ja apuvälineiden järjestäminen;

6) yksilöllinen hoito ja muu huolenpito;

7) henkilön aviopuolison, vanhempien ja muiden perheenjäsenten, muun huoltajan tai hänelle muuten läheisen henkilön ohjaus ja neuvonta;

8) tiedotustoiminnan harjoittaminen erityishuoltopalveluksista;

9) kehityshäiriöiden ehkäisy; sekä

10) muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKemijärven kaupunki
Palvelusta vastaaKemijärven kaupunki
Alue Kemijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kemijärven kaupunki
Päivitetty: 16.9.2021